Математичні моделі та програмне забезпечення в задачах енергетики