Контакти Карта сайту
Яковлев
Юрій Сергійович

зав. відділом № 255, док. техн. наук, професор

Коротка бiографiя

 

Народився 02.01.1938 р. у місті Мінусинськ Красноярського краю, де закінчив 10 класів середньої школи. З 1955р. по 1960р. – студент Томського політехнічного інституту ім.С.М.Кірова (м. Томськ). Після закінчення інституту одержав кваліфікацію радіоінженера за фахом “Радіотехніка”.  З 1960р. працював на підприємстві п/с №1, м. Красноярськ, а з 1964 р. по 1966р – у Науково-дослідному інституті керуючих обчислювальних машин, м. Сєвєродонецьк Ворошиловоградської області.

 

У 1966р. поступів до аспірантури з відривом від виробництва в Інститут кібернетики ім. В.М.Глушкова НАН України, яку успішно закінчив, захистивши в 1969р. кандидатську дисертацію за спеціальністю “Обчислювальна техніка”. У 1983р. захистив докторську дисертацію на тему “Основи теорії, структурної організації і проектування модулів і систем пам'яті проблемно-орієнтованих ЕОМ і мікропроцесорних систем”.

 

З 1968р. до цього часу працює в Інституті кібернетики ім. В.М.Глушкова НАН України, пройшовши шлях від провідного інженера, молодшого наукового співробітника до зав. відділом.

 

Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2012 р.); Лауреат премії Ради міністрів СРСР у галузі науки й техніки (1984р), нагороджений Почесною грамотою Президії Верховної Ради Української РСР ( 1988р); має 178 друкованих праць, серед них 32 винаходів, 2 монографії та співавтор у трьохтомному довіднику з обчислювальної техніки за редакцією Б.Н.Малиновського (1974р.– 1976р.).

 

 

Науковi iнтереси

 

Теорія і методи системної інтеграції, проектування проблемно-орієнтованих комп’ютерів та систем, засобів їх професійної орієнтації, пристроїв і систем інтелектуальної пам'яті із застосуванням новітніх інформаційних технологій  (багатоагентної технології, онтології та ін.).

 

 

Основнi результати

 

Створено теорію, методи структурної організації та проектування перших вітчизняних персональних ЕОМ, засобів їх професійної орієнтації та автоматизованих робочих місць на їх основі.

 

Розроблено теорію та технологію комплексної інформаційно-аналітичної підтримки прийняття рішень за допомогою систем інформаційної підтримки (СІП). Запропоновано шляхи підвищення інтелектуалізації СІП та алгоритми рішення деяких задач за допомогою СІП.

 

Розроблено теорію і методи багаторівневої системної інтеграції як методологічної основи оптимального проектування (комплектування), створення і застосування комп'ютерних систем. Розроблено моделі і методи інтеграції компонентів на різних рівнях проектування.

 

Розроблено теоретичні основи організації великих комп’ютерних систем з складною архитектурою.

 

У межах проблеми створення комп'ютерних систем з надвисокої продуктивністю виконано дослідження особливостей архітектурно-структурної організації систем обробки інформації за принципами “Процесор-у-Пам'яті“ (Processor-in-Memory (PIM)), “Пам'ять-у-Процесорі” (Memory-in-Processor (MIP)), та ін. на одному кристалі БІС. Розроблено пропозиції по архітектурно-структурній організації приставки – прискорювача “Процесор-у-Пам'яті” для реалізації складних функцій і трудомістких операцій для ЕОМ і кластерных систем.

 

За роботу «Проблемно-орієнтовані обчислювальні засоби обробки інформації в реальному часі» отримано Державну премію України в галузі науки і техніки 2012 року.

 

 

 

 
Пошук
 
Пошта

 
 3d принтери та станки з ЧПУ в Україні