Контакти Карта сайту
Тульчинський
Вадим Григорович

зав. лабораторії високопродуктивних та розподілених обчислень, канд. фіз.-мат. наук, с.н.с.

Коротка бiографiя

 

Народився у 1968 році. Освіта вища (Московський інститут електронної техніки). З вересня 1993 року (після стажування) по січень 2010 року працював у відділі автоматизації програмування Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України. За цей час пройшов шлях від інженера-програміста до старшого наукового співробітника (з 1996 року). У 1995 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 01.05.03. У 2002 році отримав звання старшого наукового співробітника. В 2010 році (в зв’язку зі створенням лабораторії високопродуктивних та розподілених обчислень) обраний на посаду завідувача лабораторії.

 

Науковi iнтереси

 

паралельні і розподілені обчислення, зокрема, ефективна обробка великих наборів даних, добування знань з дослідних даних (OLAP та data mining, геостатистика, аналіз часових рядів), подання і інтеграція даних (XML та сховища даних), штучний інтелект. Значна частина наукових досліджень спрямована на застосування в галузі обробки результатів геофізичних досліджень.

 

Член європейської (EAGE) та американської (SEG) асоціацій промислових геофізиків.

 

Основнi результати

 

Роботи у галузі алгебро-граматичних методів розробки програмних систем за специфікацією моделі предметної області. За здобуті в цій галузі результати у 2001 році отримав премію Президента України для молодих вчених Національної академії наук України

Оригінальні результати наукової діяльності використано для розвитку інструментарію геологічного моделювання – пакетів “ГеоПошук”, “Tesseral 2-D”, “Tesseral Pro” для дослідження родовищ корисних копалин. Ці системи мають чимале впровадження як в Україні, так і за кордоном, зокрема в Росії, Канаді, Китаї та США, неодноразово експонувалися на міжнародних виставках.

Отримані наукові результати доповідалися на багатьох наукових конференціях та надруковані у 60 публікаціях, з яких 12 опубліковані у останні 5 років, має 5 свідоцтв авторського права на програмний продукт.

 
Пошук
 
Пошта

 
 3d принтери та станки з ЧПУ в Україні