Контакти Карта сайту
Горiн
Фелікс Миколайович

зав. лабораторією № 236, канд. техн. наук, старший науковий співробітник

Коротка бiографiя

 

1946 р. народження, закiнчив факультет автоматики та електроприладобудування Київського політехнічного інституту. З 1969 р. працює в Інституті кібернетики, в 1983 р. захистив кандидатську дисертацію. В 2006 р. очолив відділ інформатизації наукових досліджень, з березня 2012 р. – завідуючий лабораторією систем віртуального оточення для організації наукових досліджень. Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (1994). Має більше 100 наукових праць.

 

 

Науковi iнтереси

 

Наукові інтереси  пов’язані з розробкою методології, методів та засобів побудови уніфікованих алгоритмів типових наборів функцій віртуальних систем для моделювання етапів життєвого циклу процесу організації та проведення  наукових досліджень для різноманітних предметних галузей.

 

 

Основнi результати

 

 • Спільно з АНТК ім. О.К. Антонова створено високопродуктивну базу автоматизації експериментально-дослідниць­ких робіт у аеродинамічних трубах для проектування та випробування серії транспортних літаків «АН»;
 • створено та впроваджено в інститутах НАН України низку інструментальних засобів автоматизації складних науково-технічних експериментів у галузі інфрачервоної спектроскопії, випробувань міцності, ядерного магнітного резонансу, досліджень ядерного реактору тощо;
 • створено та впроваджено (КБ «Южное», м. Дніпропетровськ) низку систем автоматизації реєстрації та обробки даних стендових випробувань складних об’єктів;
 • створено методологію проектування та розроблено серію уніфікованих засобів спряження систем автоматизації з об’єктами «СЕКТОР»;
 • створено комплекс біоінформаційних систем діагностики та лікування;
 • розроблено інструментальні засоби віртуального проектування інформаційно-аналітичних систем для моніторингу екстремального стану об’єктів техносфери.

 

Статтi в збірниках та матеріали доповідей на конференціях:

 • Египко В.М. Акимов А.П. Горин Ф.Н.Процедуры и методы проектирования автоматизированных систем в научных исследованиях Наукова думка, 1982,(монография).
 • Египко В.М., Горин Ф.Н., Зинченко В.П. Системы автоматизации экспериментальных исследований в аэродинамических трубах. Наук. Думка (Монография), 1991.
 • Тындюк В.З., Горин Ф.Н. Кравченко В.П.К вопросу об информационной модели в теории полей живых орга­низ мов. ж-л «Проблемы управления и информатики». –  Киев. – 2003. – № 2. С. 146-152.
 • Черноморец В.А. Горин Ф.Н.. Психологические характеристики технологий обработки человеком сенсорніх сигналов «Кибернетика и вычислительная техника», №152, 2006, с 30-41.
 • Палагин А.В. Петренко Н.Г., Горин Ф.Н.  Онтолого-ориентированная методика проведения научного эксперимента /  . – Комп‘ютерні засоби, мережі та системи. – 2012, №11. С. 5–15.

 

 
Пошук
 
Пошта

 
 3d принтери та станки з ЧПУ в Україні