Контакти Карта сайту
Боюн
Віталій Петрович

зав. відділом № 200, док. техн. наук, член-кореспондент НАН України

Коротка бiографiя

 

Народився 8 серпня 1941 року в м. Дніпродзержинську Дніпропетровської області.

 

Закінчив з відзнакою Дніпродзержинський індустріальний технікум (1959 р.) та Дніпродзержинський вечірній металургійний інститут ім. Арсенічева (1965 р.). Працював у Центральній заводській лабораторії автоматизації та контрольно-вимірювальних приладів Дніпродзержинського металургійного заводу ім. Дзержинського (1959-1967 рр.). Брав участь у перших в Європі дослідах з дистанційного управління з Києва повалкою бесемерівського конвертора в Дніпродзержинську на заданому вмісту вуглецю в сталі та створенні системи управління повалкою конвертора на базі першої напівпровідникової управляючої ЕОМ „Днепр-1”.

 

Служив в Радянській армії (1965-1966 рр.).

 

Навчався в аспірантурі Інституту кібернетики НАН України (1967-1970 рр.) і 1971 р. захистив кандидатську дисертацію.

 

Із 1970 р. працює в Інституті кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України, у 1991 р. захистив докторську дисертацію і з того часу працює завідувачем відділу інтелектуальних відеосистем реального часу.

 

 

Науковi iнтереси

 

В.П. Боюн розвинув скінченно-різницевий підхід із постійними та змінними кроками дискретизації по часу, параметру та простору, який  виявився дуже плідним для багатьох галузей науки і техніки. Він заклав основи динамічної теорії інформації, що дало змогу виділяти і використовувати корисну динамічну інформацію з випадкових стаціонарних та нестаціонарних сигналів, ітераційних процесів, зображень, просторових полів тощо, значно зменшивши її надлишковість. На базі динамічної теорії інформації розроблені ефективні інформаційно узгоджені методи аналого-інкрементного перетворення і обробки сигналів, методи синтезу алгоритмів і структур, котрі покладені в основу створення  цілого ряду спеціалізованих пристроїв і проблемно-орієнтованих процесорів.

 

Розроблені ефективні принципи організації обчислювального процесу покладені в основу створення унікальних систем управління високодинамічними процесами та об’єктами, зокрема трьох систем управління параметрами та положенням плазми в термоядерних установках типу ТОКАМАК.  Впроваджено понад 20 розробок процесорів, комплексів та систем.

 

Зараз В.П. Боюн продовжує плідно працювати над розробкою динамічних моделей інтелектуального сприйняття візуальної інформації, інформаційних основ підвищення вибірковості, принципів побудови інтелектуальних відеокамер та систем технічного зору. Зокрема, під його керівництвом були створені перші в Україні інтелектуальні відеокамери з програмованими параметрами зчитування інформації і попередньою обробкою зображень та ряд відеосистем різного призначення. Планується створення інтелектуальних відеокамер нового покоління з елементами, аналогічними зоровому аналізатору нижнього рівня людини.


Спільно з НМЦ ультразвукової медичної діагностики «Істина» створено цифровий оптичний капіляроскоп, який дає змогу неінвазивно досліджувати стан мікроциркуляторного русла системи кровообігу людини. На базі капіляроскопу та допплерографа було створено гемодинамічну лабораторію для діагностики та контролю всієї серцево-судинної системи людини.

Було також розроблено та запатентовано оригінальну систему електронного голосування з візуалізацією самого процесу, аудіосупроводом та паперовим підтвердженням результатів волевиявлення, яка при невисокій вартості забезпечує простоту процесу голосування, захист та контроль результатів, миттєвий підрахунок голосів без втручання членів виборчої дільниці тощо.

 

З цими пристроями В.П.Боюн неодноразово брав участь у всесвітніх та міжнародних виставках та був керівником делегації НАН України.

 

На запрошення Британської Ради у складі делегації України відвідав з лекціями ряд університетів Манчестера, Оксфорда та Лондона.

 

На запрошення АН провінції Шандунь відвідав з лекціями КНР, де було підписано ряд угод про співробітництво. 

 

 

Основнi результати

 

В. П. Боюн має понад 450 наукових праць, зокрема 8 монографій, понад 200 патентів на винаходи.

 

Він є лауреатом премії ім. С. Лебедєва та Державної премії України в галузі науки і техніки.

 

Має почесні звання: «Кращий винахідник Києва», «Кращий винахідник НАНУ», «Заслужений винахідник України».

 

В. П. Боюн — почесний професор Інституту автоматики Шандунської академії наук КНР, член експертної ради ВАКу, спеціалізованих рад із захисту дисертацій, ряду наукових рад, редколегій та оргкомітетів міжнародних конференцій.

 

 
Пошук
 
Пошта

 
 3d принтери та станки з ЧПУ в Україні