Контакти Карта сайту

Новини

 

Поздоровляємо з присудженням Державної премії України в галузі науки і техніки 2016 року СТЕЦЮКА Петра Івановича, СЕМЕНОВУ Наталію Володимирівну, КУЛЯСА Анатолія Івановича, ЛЕБЄДЄВУ Тетяну Тарасівну, КРАКА Юрія Васильовича!

 

Бажаємо подальших творчих успіхів та натхнення у науковій діяльності!

 

 

Робота включає як фундаментальні наукові результати світового рівня, так і отримані на їх основі численні прикладні розробки, що використовуються при підтримці прийняття рішень, зокрема, в соціально-економічних дослідженнях при математичному моделюванні та визначенні нових закономірностей функціонування як економіки в цілому, так і її окремих складових, а також у ході прийняття управлінських і  державних рішень, у державній безпеці та військових науках, охороні здоров’я, бізнесі, проектуванні складних технічних систем і мереж, комп’ютерних інформаційних технологій.

 

 

Авторський колектив

 

БІДЮК Петро Іванович – доктор технічних наук, професор, професор кафедри Навчально-наукового комплексу «Інститут прикладного системного аналізу» Національного технічного університету України "КПІ".

КАСЬЯНОВ Павло Олегович – доктор фізико-математичних наук, доцент, завідувач відділу Навчально-наукового комплексу «Інститут прикладного системного аналізу» Національного технічного університету України "КПІ".

КIСЕЛЬОВА Олена Михайлівна – член-кореспондент НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, декан факультету прикладної математики Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара.

КРАК Юрій Васильович – доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

КУЛЯС Анатолій Іванович – кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України.

ЛЕБЄДЄВА Тетяна Тарасівна – кандидат економічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України.

СЕМЕНОВА Наталія Володимирівна – доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України.

СТЕЦЮК Петро Іванович – доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України.

 

 

 

Пошук
 
Пошта

 
 3d принтери та станки з ЧПУ в Україні