Контакти Карта сайту

Новини

Щорічна звітна сесія Загальних зборів Національної академії наук України відбулась 13 квітня 2017 року. Було представлено отримані минулого року результати діяльності наукових установ Академії, визначено найвагоміші досягнення в галузі фундаментальних і прикладних досліджень, проаналізовано проблеми звітного періоду й окреслено основні напрями подальшої роботи. В межах заходу відбулося нагородження лауреатів премій імені видатних учених України. Серед нагороджених й працівники нашого Інституту.

 

13 квітня 2017 року відбулася звітна сесія Загальних зборів Національної академії наук України, в ході якої було представлено отримані минулого року результати діяльності наукових установ Академії, визначено найвагоміші досягнення в галузі фундаментальних і прикладних досліджень, проаналізовано проблеми звітного періоду й окреслено основні напрями подальшої роботи.


У своєму вступному слові президент Національної академії наук України академік НАН України Б.Є. Патон зазначив, що на науковій сфері, як і на решті сфер суспільного життя, відчутно позначилися непрості соціально-економічні умови, що склалися внаслідок впливу низки зовнішніх і внутрішніх чинників. Зокрема, систематичне недофінансування наукової діяльності призвело до суттєвого погіршення її умов. Однак, незважаючи на це, вчені Академії продовжують працювати для розвитку науки, наукового забезпечення інноваційних змін у реальному секторі економіки й соціальній сфері Української держави, а також для посилення її обороноздатності. Як наголосив академік Б.Є. Патон, саме роль і завдання НАН України з наукового забезпечення прогресивних перетворень у країні є визначальними як для обговорення в рамках чергової звітної сесії, так і загалом для діяльності Академії у майбутньому. Після виголошення звітної доповіді президента Академії академіка Б.Є. Патона виступили провідні науковці НАН України та запрошені гості.


Про комп’ютерне приладобудування в Інституті кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України розповів член-кореспондент НАН України В.П. Боюн. Серед найвагоміших здобутків установи за цим напрямом – розробки в галузі розумного землеробства й екобезпеки, жестової комунікації, медицини, охорони й оборони, робототехніки, а також інтелектуальні відеосистеми, системи електронного голосування тощо. Особливої актуальності останнім часом набули пристрій для пошуку об’єктів в умовах завад за контурними ознаками та слідкування за ними, а також система наведення та слідкування за рухомими об’єктами. На завершення доповідач зазначив, що, витрачаючи гроші на діяльність НАН України, держава вкрай недостатньо використовує створені її вченими інноваційні розробки.

 

В межах заходу відбулося нагородження лауреатів премій імені видатних учених України. Серед нагороджених й працівники нашого Інституту.

 

За цикл робіт "Математичні моделі та методи аналізу та розпізнавання біологічних об'єктів" Премія НАН України імені Амосова Миколи Михайловича ПРИСУДЖЕНА:

 

Гупалу Анатолію Михайловичу, члену-кореспонденту НАН України, завідувачу відділу Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України

 

Сергієнку Івану Васильовичу, академіку НАН України, директору Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України

 

За цикл робіт "Методи математичного та комп’ютерного моделювання динаміки еволюційних процесів за складних та локально-нерівноважних умов" Премія НАН України імені Дородніцина Анатолія Олексійовича ПРИСУДЖЕНА:  

 

Кривоносу Юрію Георгійовичу, академіку НАН України, заступнику директора Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України

 

Булавацькому Володимиру Михайловичу, доктору технічних наук, провідному науковому співробітнику Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України

 

Селезову Ігорю Тимофійовичу, доктору фізико-математичних наук, завідувачу відділу Інституту гідромеханіки НАН України

 

Вітаємо лауреатів і бажаємо нових успіхів!

 

http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/news1/Pages/View.aspx?MessageID=3030

 

 

 

Пошук
 
Пошта

 
 3d принтери та станки з ЧПУ в Україні