Контакти Карта сайту

Аспірантура

____

 

Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України оголошує набір до аспірантури на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальностями:

 

№ п/п

Код та найменування

галузі знань

Шифр та найменування

спеціальності

1.

11  Математика та статистика

113   Прикладна математика

2.

12  Інформаційні технології

122   Комп'ютерні науки та інформаційні технології

3.

12  Інформаційні технології

123   Комп'ютерна інженерія

 

Відповідно до Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» та на підставі рішень Ліцензійної комісії Міністерства освіти та науки України (протокол № 14/2 від 10 серпня 2016 року), наказом МОН України № 966 від 11 серпня 2016 року Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова  НАН України видано ліцензію на освітнью діяльність за третім освітньо-науковим рівнем (аспірантура).

 

Вступники до аспірантури  Інституту повинні подати такі документи

  • Заяву на ім'я директора інституту академіка НАН України І.В. Сергієнка.
  • Особовий листок з обліку кадрів з фотокарткою 4х6 (3 шт.)
  • Список опублікованих праць і винаходів; наукові доповіді (реферат) з обраної наукової спеціальності
  • Медичну довідку про стан здоров'я за формою № 286-у
  • Копію диплома про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра
  • Посвідчення про складання кандидатських іспитів (за наявності складених кандидатських іспитів)
  • Довідку про середній місячний заробіток (за два місяці за останнім місцем роботи)
  • Швидкозшивач для документів
  • Паспорт та диплом про вищу освіту подаються вступником особисто.

Рекомендовані наукові керівники за спеціальностями: 

113   Прикладна математика

Задірака Валерій Костянтинович            зав.відділу,  академік НАН України, д. ф-м. н., професор

 

Летичевський Олександр Адольфович   зав. вiддiлу,  академiк НАН України, д. ф-м. н., професор

 

Хіміч Олександр Миколайович                зав.відділу,  член-кор. НАН України, д. ф-м. н., професор

 

Стецюк Петро Іванович                          зав. відділу,  д. ф-м. н.

 

Галба Євген Федорович                        ст. наук.співр., д. ф-м. н.

 

Гладкий Анатолій Васильович                зав. лабораторією,  д. ф-м. н., професор

 

Гуляницький  Леонід  Федорович           зав. відділу, д. ф-м. н.

 

Кузнєцов  Микола Юрійович                  зав. відділу, член-кор. НАНУ,  д.т.н., професор

 

Скобелєв  Володимир Генадійович        пров.н.с., д. ф.-м. н.,  д.т.н., професор

 

Чикрій Аркадій Олексійович                   зав. відділу , член-кор. НАН України,  д. ф.-м. н,
                                                             професор

 

Кнопов Павло Соломонович                   зав. відділу , член-кор. НАН України, д. ф.-м. н, професор

 

Донець Георгій Панасович                      зав. відділу , д. ф.-м. н, професор

 

Норкін Володимир Іванович                    пров. наук. співр., д. ф.-м. н

122   Комп'ютерні науки та інформаційні технології

Палагін Олександр Васильович               заст. директора з наукової роботи,
                                                              академік НАН України, д.т.н., професор

 

Прімін Михайло Андрійович                    зав. відділу, д.т.н

 

Кургаєв Олександр Пилипович               пров.наук.співр., д.т.н , професор

 

Будник Микола Миколайович                  голов.наук.співр., д.т.н

 

Петренко Микола Григорович                  пров. наук.співр., д.т.н

 

Чеботарьов Анатолій Миколайович         пров. наук.співр., д.т.н

123   Комп'ютерна інженерія

Боюн Віталій Петрович                            зав. відділу, член-кор. НАН України, д.т.н., професор

 

Романов Володимир Олександрович       зав. відділу,  д.т.н.. професор

 

Опанасенко Володимир Миколайович      пров. наук.співр., д.т.н

 

Багацький Валентин Олексійович             пров. наук.співр., д.т.н.

 

Прийом документів до аспірантури інституту проводиться до 10 вересня 2016 р. 

 

Зарахування – з 1 листопада 2016 р. 

 

Терміни вступних іспити до аспірантури (спеціальність, іноземна мова, філософія) будуть визначені додатково 

 

Результати вступних іспитів до аспірантури дійсні протягом календарного року.

 

 

Телефон для довідок:  +38 044 526 41 78.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пошук
 
Пошта

 
 3d принтери та станки з ЧПУ в Україні