Контакти Карта сайту

Аспірантура

 

 

____

ПЕРЕЛІК СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ, ЗА ЯКИМИ ПРОВОДИТЬСЯ ПІДГОТОВКА

 НАУКОВИХ КАДРІВ ЧЕРЕЗ АСПІРАНТУРУ ІНСТИТУТУ КІБЕРНЕТИКИ НАН УКРАЇНИ

 

 

 

 

 

 

    01.05.01    

 

 

    Теоретичні основи інформатики та кібернетики

 

 

    01.05.02  

 

 

    Математичне моделювання та обчислювальні методи

 

 

    01.05.03  

 

 

    Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин та систем    

 

 

    01.05.04  

 

 

    Системний аналіз і теорія оптимальних рішень

 

 

    01.01.07  

 

 

    Обчислювальна математика 

 

 

    01.01.09  

 

 

    Варіаційне числення та теорія оптимального керування

 

 

    01.01.10  

 

 

    Дослідження операцій та теорія ігор

 

 

    05.13.05  

 

 

    Комп'ютерні системи та компоненти

 

 

    05.13.06  

 

 

    Інформаційні технології

  

 

 

 

Вступники до аспірантури або докторантури повинні подати на ім'я керівника вищого навчального закладу, наукової установи такі документи

 • Заяву
 • Особовий листок по обліку кадрів з фотокарткою 4х6 (3 шт.)
 • Список опублікованих праць і винаходів; наукові доповіді (реферат) з обраної наукової спеціальності
 • Медичну довідку про стан здоров'я за формою № 286-у
 • Копію диплома про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра (особи, які здобули відповідну освіту за кордоном - копію нострифікованого диплома)
 • Посвідчення про складання кандидатських іспитів (за наявності складених кандидатських іспитів)
 • Для аспірантів і докторантів, які вступають до аспірантури з відривом від виробництва, довідку про середній місячний заробіток (за два місяці за останнім місцем роботи)
 • Швидкозшивач для документів
 • Паспорт та диплом про вищу освіту подаються вступником особисто.
   
  При вступі до докторантури, крім того, подаються:
 • Розгорнутий план дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук (далі - докторська дисертація)
 • Копія диплома про присудження наукового ступеня кандидата наук подається вступником особисто.
   
  Вступники до аспірантури складають вступні іспити із:
 • спеціальності (в обсязі навчальної програми спеціаліста або магістра, яка відповідає обраній ними науковій спеціальності);
 • філософії;
 • однієї із іноземних мов на вибір (англійська, німецька, іспанська, італійська, французька) в обсязі навчальних програм для вищих навчальних закладів IV рівня акредитації, затверджених Міносвіти. Іспит з іншої іноземної мови складається за рішенням вченої ради вищого навчального закладу, наукової установи у разі, коли знання цієї мови необхідне для роботи над дисертацією.

Результати вступних іспитів до аспірантури дійсні протягом календарного року.

 

 

 

 

Прийом документів до аспірантури інституту проводиться до 10 вересня 2015 р.

 

Зарахування – з 1 листопада 2015 р.

 

Вступні іспити до аспірантури (спеціальність, іноземна мова, філософія) відбудуться з 11 по 26 вересня:

 

Спеціальність - 11-16 вересня  2015 р.

Іноземна мова – 15 вересня 2015 р.

Філософія – 22 вересня 2015 р.

 

За інформацією стосовно іспитів з іноземної мови та філософії звертатися до відповідних кафедр за адресою: 
м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4. 

 

Зарахування до докторантури - 1 вересня 2015 р.

 

 

 

 

Програми кандидатських та вступних іспитів в форматі MS Word за спеціальностю:

 

 

 

 

Пошук
 
Пошта

 
 3d принтери та станки з ЧПУ в Україні