Контакти Карта сайту

Інновації

Інноваційні розробки інституту в 2015 році

 

Назва розробки

Керівник 

Результати розробки 

Розробка апаратно-програмного комплексу на базі інтелектуального персонального суперкомп’ютера гібридної архітектури для математичного моделювання в оборонній галузі, галузях машинобудування та будівництва» (виконано спільно з ДНВП «Електронмаш»)

 

Член-кор. НАНУ

Хіміч О.М.
Розроблено концепцію та створено експериментальний зразок Інпарком_pg − апаратно-програмного комплексу на базі інтелектуального персонального суперкомп’ютера гібридної архітектури, який забезпечує  високопродуктивні обчислення (до 3 Тфлопс) у форматі персонального комп'ютера за рахунок ущільнення обчислень в рамках одного вузла. Інпарком_pg реалізує інноваційну функцію автоматичного адаптивного налаштування алгоритму, програми та архітектури комп’ютера на властивості задачі. При цьому враховується наближений характер вихідних даних та гарантується достовірність отриманих комп’ютерних розв’язків. Розроблено нові паралельні алгоритми для обробки розріджених структур даних на комп’ютерах гібридної архітектури для математичного моделювання в оборонній галузі, галузях машинобудування та будівництва. Розроблено системне забезпечення та інтелектуальне чисельне програмне забезпечення Інпарком_pg для дослідження та розв’язування основних класів задач обчислювальної математики. На Інпарком_pg створено компоненти програмних комплексів Ліра, Надра та Weld-Predictions на основі гібридних обчислень для математичного моделювання процесів в галузі будівництва, масопереносу та електрозварювання. Виготовлений на ДНВП "Електронмаш" експериментальний зразок інтелектуального персонального суперкомпютера гібридної архітектури Інпарком_pg вже використовується для проведення наукових досліджень та розрахунків.

 

 

 

Пошук
 
Пошта

 
 3d принтери та станки з ЧПУ в Україні