Контакти Карта сайту

Інновації

 

Інноваційні розробки інституту в 2009 році

 

Назва розробки

Керівник

Результати розробки

Створення інформаційної технології аналізу динаміки напружено- деформованого стану просторових грунтових масивів за умов видобувної діяльності Дейнека В.С.

Побудовані математичні моделі та чисельні методи аналізу напружено-деформованого стану в плоско-паралельних та просторових постановках ґрунтових середовищ. Створені засоби опису та скінчено-елементного представлення дискретних геометричних інформаційних моделей складних просторових багатокомпонентних тіл. Створена інформаційна технологія аналізу за допомогою суперкомп'ютерів СКІТ плоско паралельного деформованого стану тіла з послабленнями. Проведений комп'ютерний аналіз впливу послаблених прошарків на напружено-деформований стан ґрунтового масиву.

 

Створення інформаційної технології аналізу просторової динаміки підземних вод за допомогою

суперкомп’ютера СКІТ

Дейнека В.С.

Побудовані математичні моделі та чисельні методи аналізу просторового усталеного та неусталеного руху рідини в складному ґрунтовому масиві значних розмірів Київської промислово-міської агломерації. Створена експериментальна інформаційна технологія (IT) FILTR3D аналізу за допомогою комплексу Pentium-СКІТ просторового усталеного та неусталеного руху рідини в складному масиві ґрунту КПМА. Проведений аналіз просторового руху рідини в масиві ґрунту великих розмірів КПМА на комплексі Pentium-СКІТ на період 1941-1997 рр.

 

Інформаційно-аналітична система для аналізу комплексних ризиків природно-техногенних та соціально-економічних загроз в галузі житлово- комунального господарства України Пепеляєв В.А. Об`єкт дослідження - параметри природно-техногенних та соціально-економічних складових системи управління житлово-комунальним господарством України.
Мета роботи - адаптація математичних методів, моделей та програмних засобів для оцінки комплексних ризиків природно-техногенних та соціально-економічних загроз в галузі житлово-комунального господарства України.
Метод дослідження та апарат - системний аналіз, математичне моделювання, нелінійне програмування, оптимальне керування. За допомогою розроблених програмних засобів проведено тестування інформаційно-аналітичної системи. Здійснена оцінка рівнів природно-техногенних та соціально-економічних загроз у системі ЖКГ.


 
 Розробка системи  інтелектуальних роботів  для дистанційного  моніторингу з  використанням  спеціальної технології  обміну оперативними  даними для боротьби з  пожежами на шахтах і з  проявами тероризму на  морі та на суходолі. Писаренко В.Г.

Для задач оперативного виявлення небезпечних швидкоплинних техно-екологічних подій, таких, як прояви тероризму на морі та на суші, пожежі й повені було створено концепція, основні компоненти першої черги системи дистанційного моніторингу районів цих небезпечних події. Створено наукову основа і ряд базових компонентів системи інтелектуальних роботів для дистанційного моніторингу з використанням спеціальної технології обміну оперативними даними. Система забезпечує багаторазовий повтор циклу обміну інформацією між мобільними інтелектуальними розвідниками з сенсорами і станцією спостереження з метою виявлення і нейтралізації небезпечних ситуацій проявів тероризму на суші і морі, пожеж і завалів на шахті.

 

 

Інноваційні розробки інституту в 2008 році

 

 

Назва розробки

Керівник

Результати розробки

Гемодинамічна лабораторія «МакроМікроПоток»

Боюн В.П., член-кор. НАНУ

Створений інтегрований технічний комплекс гемодинамічної лабораторії та розроблено програмно-аналітичне забезпечення діагностики стану серцево-судинної системи (ССС) та контролю призначеного лікування. Виділені найбільш інформативні параметри та запропоновані методи і форма представлення комплексної інформації про стан ССС ; розроблено програмно-аналітичне забезпечення гемодинамічної лабораторії

Розробка прототипу програмних засобів оптимального проектування при реконструкції та модернізації енергетичних котлоагрегатів ТЕС надкритичного тиску

Сергієнко І.В., академік НАНУ

На основі спеціалізованих методів оптимізації, розроблених в Інституті кібернетики ім. В.М.Глушкова НАН України, сумісно з Харківським ЦКБ «ЕНЕРГОПРОГРЕС» розроблено і апробовано прототип програмних засобів оптимального проектування для котлоагрегатів надкритичного тиску ТП-210А. Проведено дослідження ефективності розробленого програмного забезпечення при розв’язуванні тестових і реальних задач. Виконаний проект є продовженням більш ніж 10-річної спільної роботи Інституту кібернетики НАНУ і Харківського ЦКБ «ЕНЕРГОПРОГРЕС»

Розробка та розвиток програмно-технічних комплексів для паралельних обчислень на базі комп’ютерів кластерної архітектури Інституту кібернетики ім. В.М.Глушкова НАН України та адаптація їх до розрахункових задач АНТК «Антонов» (аеродинаміка, міцність, проектування, обробка результатів)

Палагін О.В.,

академік НАНУ

Розроблено першу чергу програмно-технічного комплексу на базі комп’ютерів кластерної архітектури Інституту кібернетики НАН України для роз’язання розрахункових задач АНТК «Антонов» (аеродинаміка, міцність, проектування, обробка результатів); запропоновано засоби віддаленого доступу до вузлів кластера; розроблено нові моделі та методи математичного моделювання, що удосконалюють розрахунково-дослідницький інструментарій в області міцностного аналізу та обробки даних

Створення інтелектуальної восьмиядерної робочої станції з паралельною організацією обчислень

Молчанов І.М., доктор фіз.-мат. наук

Створено інтелектуальну восьми- ядерну робочу станцію (експериментальний зразок), в тому числі операційну систему, інтелектуальне програмне забезпечення для автоматичного дослідження і розв’язування основних класів задач обчислювальної математики з наближено заданими вхідними даними, а також науково-технічну документацію для подальшої розробки дослідного зразка  інтелектуальної восьмиядерної робочої станції на ДНВП «Електронмаш»

 

 

 

 

Пошук
 
Пошта
@incyb.kiev.ua

 
 3d принтери та станки з ЧПУ в Україні