Контакти Карта сайту

Бібліотека основних публікацій

 

Списки друкованих робіт співробітників інституту за останні 5 років

 

Вiддiлення математичної кібернетики та системного аналізу


     Відділ теорії цифрових автоматів
     Відділ економічної кібернетики
     Відділ інтелектуальних інформаційних технологій
     Відділ методів негладкої оптимізації
     Відділ математичних методів теорії надійності складних систем
     Відділ математичних методів дослідження операцій
     Відділ методів дискретної оптимізації, математичного моделювання та аналізу складних систем
     Відділ оптимизації чисельних методів
     Відділ автоматизації програмування
     Відділ чисельних методів та комп’ютерного моделювання 
     Відділ методів та технологічних засобів побудови інтелектуальних програмних систем
     Відділ методів системного моделювання
     Відділ оптимізації керованих процесів
     Відділ моделювання інформаційно-функціональних систем

     Відділ методів комбінаторної оптимізації та інтелектуальних інформаційних технологій

     Лабораторія високопродуктивних та розподілених обчислень

     Лабораторія методів математичного моделювання процесів екології та енергетики

 

Відділення комп'ютерних засобів і систем


     Відділ відеосистем реального часу
     Відділ мікропроцесорної техніки
     Відділ сенсорних пристроїв, систем та технологій безконтактної діагностики
     Відділ перетворювачів форми інформації
     Відділ методів індуктивного моделювання та управління
     Відділ проблемно-орієнтованих комп'ютерів і систем
     Відділ математичних проблем прикладної інформатики

     Лабораторія систем віртуального оточення для організації наукових досліджень

  
 

 

 

 

 

Пошук
 
Пошта

 
 3d принтери та станки з ЧПУ в Україні