Контакти Карта сайту

Відділ теорії цифрових автоматів (О.А.Летичевський)

 

 Завідувач відділу − Летичевський Олександр Адольфович, академік Національної академії наук України, доктор фізико-математичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України (2007 р.), Лауреат Державної премії СРСР (1968 р.), Премії імені В.М. Глушкова (1985), Державних премій України в галузі науки і техніки (1993 р., 2003 р.), Премії НАН України імені А.О. Дородніцина (2010 р.).

 

Відділ засновано 1957 року академіком Віктором Михайловичем Глушковим, який очолював його до 1982 р. У 1982 р. відділ було розділено на два тісно взаємодіючих відділи: відділ теорії цифрових автоматів (завідувач − Капітонова Юлія Володимирівна, доктор фізико-математичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України) та відділ рекурсивних обчислювальних машин (завідувач − Летичевський Олександр Адольфович, член-кореспондент Національної академії наук України, доктор фізико-математичних наук, професор). У 2008 році обидва відділи знову було злито в один: відділ теорії цифрових автоматів.

 

У відділі працюють 21 співробітник, серед них - 1 академік НАН України, 4 доктори та 10 кандидатів наук.

 

Найбільш вагомі наукові досягнення у 2016 році

 

Презентації найважливіших розробок відділу

 

ОСНОВНІ НАПРЯМИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:

 

 • прикладна теорія алгоритмів: автоматно-алгебраїчні моделі обчислювальних систем, теорія проектування обчислювальних систем, алгоритмічні мови високого рівня, паралельні обчислення;
 • алгебраїчна теорія взаємодії агентів та середовищ, інсерційне моделювання та їх застосування;
 • алгебраїчне програмування та комп'ютерна алгебра;
 • теорія та розробка дедуктивних систем штучного інтелекту, інтелектуальні інформаційні технології;
 • технології розробки надійного та ефективного програмного забезпечення;
 • дослідження та розробка моделей взаємодії людини з комп'ютерним середовищем.

 

ОСТАННІ НАЙВАЖЛИВІШІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

Фундаментальні:

 • створено алгебраїчну теорію взаємодії агентів і середовищ (інсерційне моделювання);
 • розроблено технологію верифікації вимог та специфікацій із застосуванням дедуктивних методів.
 • розроблено математичні основи модельного проектування обчислювальних систем;
 • розроблено основи теорії модельного тестування обчислювальних систем;
 • розроблено алгоритми перевірки несуперечності та повноти вимог до програмних систем;
 • розроблено версію алгоритму очевидності В.М. Глушкова для застосування у верифікаційних системах;
 • розвинуто технологію алгебраїчного програмування для застосування в різних прикладних областях.

 

Прикладні:

 • розроблено систему інсерційного програмування та моделювання для створення прикладних систем;
 • розроблено систему алгебраїчного програмування, на базі якої створено технологічні засоби верифікації систем;
 • розроблено програмне середовище, що моделює взаємодію людини та комп'ютера, для обчислення параметрів стану користувача та вироблення рекомендацій щодо вдосконалення його робочого місця;
 • розроблено систему верифікації вимог і специфікацій для фірми МОТОРОЛА;
 • створено технологію процесу розробки високонадійних систем та систем, що критичні до безпеки на основі використання символьних та дедуктивних методів.

 • розроблено технологію тестування на основі моделей з використанням символьних методів, а саме пряме та обернене модельне тестування, тестування «білої скриньки», інтеграційне тестування

 

Участь у міжнародних науково-технічних конференціях

 

Дисертаційні роботи співробітників відділу

 

 

Склад наукових працівників відділу № 100


ПІБ

Посада

Науковий

ступінь

Вчене

звання

Контакти

 Алєксєєв Дмитро Анатолійович

с.н.с.

к.ф.-м.н.

 

Dmitry.Alexeev@lsv.kiev.ua

 Волков Владислав Анатолійович

с.н.с.

к.ф.-м.н.

 

vlad_volkov_98@yahoo.com

 Годлевський Олександр Богуславович

с.н.с.

к.ф.-м.н.

с.н.с.

agodl49@gmail.com

 Гребнєв Валерій Олександрович

с.н.с.

к.т.н.

с.н.с.

valegr39@gmail.com

 Довбиш Валентина Яківна

гол. мат.

   

valentinadovbysh@gmail.com

 Єлфімова Лариса Дмитрівна

м.н.с.

   

larisaelf@gmail.com

 Колбасін Микола Іванович

с.н.с.

к.т.н.

с.н.с.

mkolbasin@gmail.com

 Колчин Олександр Валентинович

н.с.

к.ф.-м.н.

 

kolchin_av@yahoo.com

 Летичевський Олександр Адольфович

зав.від.

д.ф.-м.н.

проф.

aaletichevsky78@gmail.com

 Летичевський Олександр Олександрович

с.н.с.

д.ф.-м.н

с.н.с.

lit@iss.org.ua

 Ляскало Леся

Євгеніївна

мат. 1 кат.

    slunichko@ukr.net

 Мороховець Марина Костянтинівна

с.н.с.

к.ф.-м.н.

с.н.с.

marina.morokhovets@gmail.com

 Пинько Олексій Павлович

с.н.с.

к.ф.-м.н.

 

pynko@i.ua

 Потієнко Степан Валерійович

н.с.

к.ф.-м.н.

 

stepan.mail@gmail.com

 Сейфуллін Тимур Рустемович

с.н.с.

к.ф.-м.н.

 

timur.sfl@gmail.com

 Скобелєв Володимир Володимирович с.н.с. д.ф.-м.н.

с.н.с.

skobelevvg@gmail.com
 Скобелєв Володимир Геннадійович п.н.с. д.ф.-м.н., д.т.н. проф. skobelevvg@gmail.com

 Філіжанко Ольга Дмитрівна

н.с.

   

Felizh.olg@gmail.com

 Штелік Євген Васильович

інж-пр.1к.

    euhimer@gmail.com

 Щоголева Наталя Миколаївна

н.с.

   

natashch2904@gmail.com

 Яковлєв Віктор Михайлович

п.м.

   

VictorYakovlev@ukr.net

 

 

 

 

Пошук
 
Пошта

 
 3d принтери та станки з ЧПУ в Україні