Контакти Карта сайту

Основнi результати

Пошук співробітників по першій букві прізвища

А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З И І Ї Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ь Ю Я

 

  • Розроблено теоретичні основи прямих методів стохастичної оптимізації.
  • Розроблено математичний аппарат розв’язання стохастичних оптимізаційних задач, як локальних, так і глобальних, з неопуклими та недиференційовними функціональними показниками. Розроблені методи їх розв’язання.
  • Розроблені методи керування стохастичними системами із зосередженими та розподіленими параметрами.
  • Знайдено умови існування та методи знаходження оптимальних стратегій для інтерактивних стохастичних систем із локальною взаємодією. Ці розробки знайшли своє застосування для розв’язування різнобічних прикладних задач в економіці, екології та техніці.
  • Розроблено математичні та програмні засоби з моделювання ризику та методів його оцінки. Ці розробки застосовані в економіці, фінансовій та страховій математиці, теорії надійності, при розрахунку виникнення екологічних та техногенних катастроф.
  • Розроблено підхід, заснований на теорії непараметричних індексів для розв’язання задач оцінювання суб’єктів фінансового ризику по співвідношенню “доходність-ризик” на прикладі комерційних банків.
  • Запропоновано новий підхід для створення комп’ютерних технологій з управління епідемічним ризиком та розробки ефективних шляхів епідемічної ситуації в Україні, в основу якого вкладені методи теорії катастроф, теорії оптимального управління складними динамічними системами та математичного моделювання нелінійних систем.
  • Розроблені комп’ютерні системи дослідження екологічно небезпечних систем та проблем розповсюдження забруднень.
  • Створені математичні методи та програмні засоби розпізнавання образів, заснованих на сучасних робастних байєсівських підходах.
  • Розроблені комп’ютерні системи реєстрації параметрів підземної гідросфери.

Результати роботи неодноразово доповідалися на авторитетних міжнародних конференціях та конгресах, міжнародній виставці “Цебіт” у Ганновері та інших.

Неодноразово одержував міжнародні наукові гранти із фондів фундаментальних та прикладних досліджень США, Великобританії, Німеччини, Швейцарії, NATO, УНТЦ.

 

Пошук
 
Пошта

 
 3d принтери та станки з ЧПУ в Україні