Контакти Карта сайту

Науковi iнтереси

Пошук співробітників по першій букві прізвища

А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З И І Ї Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ь Ю Я

 

Спеціаліст з інформатики, обчислювальної математики, теорії оптимізації, системного аналізу і математичного моделювання, математичного забезпечення ЕОМ. Автор понад 700 наукових праць, з них 40 монографій; підготував 22 доктори та 60 кандидатів наук.

 

Як учений І.В. Сергієнко сформувався під впливом відомих учених академіків В.М. Глушкова, А.О. Дородніцина, В.С. Михалевича та члена-кореспондента НАНУ К.Л. Ющенко.

 

В 1978 р. обраний членом-кореспондентом НАН України, а в 1988 - академіком НАН України. З 1982 р. по 1994 р. - заступник директора, а з 1995 р. – директор Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, Генеральний директор Кібернетичного центру НАН України. З 1995 р. по 2009 р. – академік-секретар Відділення інформатики НАН України, член Президії НАН України. З 2009 р. – Радник Президії НАН України.

 

І.В. Сергієнком створена наукова школа з комп’ютерної математики та інтелектуальних інформаційних технологій. Його наукова діяльність пов’язана в основному зі створенням і дослідженням моделей та методів математичної оптимізації, зокрема дискретної, розв’язанням ряду сучасних проблем обчислювальної і прикладної математики, з розробкою теорії програмування та створенням пов’язаних з нею комп’ютерних інтелектуальних технологій, які становлять підгрунтя для розв’язання на комп’ютерах реальних задач, в тому числі задач трансобчислювальної складності.

 

На початку 60-х років І.В. Сергієнко запропонував новий підхід до побудови алгоритмів наближеного розв’язання задач дискретної оптимізації. Створив нову алгоритмічну схему – так звану схему методу вектора спаду, що дала можливість побудувати сімейство нових алгоритмів для розв’язання багатоекстремальних задач. В подальшому вона знайшла істотний розвиток у роботах багатьох спеціалістів різних країн, в тому числі і учнів І.В. Сергієнка. Методи, побудовані на основі цієї алгоритмічної схеми, були неодноразово використані при розробці різноманітних комп’ютерних технологій, призначених для розв’язання багатьох типів задач дискретного програмування. Зокрема, на основі нових розроблених алгоритмів розв’язання задач пошуку максимальної незалежної множини вдалося одержати нові рекордні перешкодозахищені коди максимального об’єму. Були досліджені проблеми збіжності обчислювальних процесів, що здійснюються згідно із запропонованими алгоритмами, а також проведені дослідження проблеми стійкості багатокритеріальних задач дискретної оптимізації. Результати означеного циклу робіт знайшли своє відображення в багатьох публікаціях та, зокрема, в монографіях: «Математические модели и методы решения задач дискретной оптимизации» (К.: Наук. думка, 1985. – 382 с.; 2-е изд., доп. и перераб., 1988. – 472 с.); «Задачи дискретной оптимизации: проблемы, методы решения, исследования» ( співавтор - В.П. Шило; К.: Наук. думка, 2003. – 262 с.); «Інформатика в Україні: становлення, розвиток, проблеми» (К.: Наук. думка, 1999. – 354 с.); «Становлення і розвиток досліджень з інформатики» (К.: Наук. думка, 1998. – 206 с.).

 

Пошук
 
Пошта

 
 3d принтери та станки з ЧПУ в Україні