Контакти Карта сайту

Відділ математичних методів теорії надійності складних систем (М.Ю. Кузнєцов)

 

 

Завідувач відділу Кузнєцов Микола Юрійович, член-кореспондент НАН України, доктор технічних наук, професор.

 

Відділ засновано 1971 року академіком НАН України І.М. Коваленком, який очолював його до березня 2016 року.

 

У відділі працюють 15 співробітників, серед них – академік НАН України, член-кореспондент НАН України, 5 докторів наук, 5 кандидатів наук.

 

 

ОСНОВНІ НАПРЯМИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

 • наближені комбіновані аналітико-статистичні методи аналізу надійності складних систем;
 • теоретична та прикладна криптографія, системи та методи захисту інформації.

 

НАЙВАЖЛИВІШІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

Фундаментальні:

 

 • розроблено новий асимптотичний метод аналізу основних показників надійності резервованих систем, поведінка яких описується сильнорегенеруючим процесом;
 • запропоновано нові методи асимптотичного аналізу типових систем  масового обслуговування за умови малого навантаження та встановлено умови нечутливості ймовірності втрати вимоги;
 • розроблено теорію методів прискореного моделювання характеристик надійності високовідповідальних систем, що дозволяє на два порядки скоротити час моделювання;
 • розроблено модель дерева відмов з ефективностями, запропоновано аналітичні та статистичні методи оцінки ймовірнісних характеристик систем і створено відповідне програмне забезпечення;
 • встановлено умови ергодичності та стійкості систем обслуговування з повторними викликами та довільним розподілом часу циклу орбіти;
 • розроблено алгоритм обчислення характеристик типових систем обслуговування з повторними викликами.

 

Прикладні:

 

 • розроблено та введено в дію в Україні державний стандарт електронного цифрового підпису ДСТУ 4145;
 • розроблено та реалізовано сертифікаційний центр розподілу та управління ключами;
 • розроблено алгоритм асиметричного шифрування із використанням криптографічного перетворення в групі точок еліптичної кривої;
 • створено концепцію цифрового конверту на основі алгоритму асиметричного шифрування та криптографічних алгоритмів, визначених стандартами України;
 • розроблено алгоритми формування та декодування цифрового конверту;
 • на основі міжнародних стандартів розроблено формальні формати даних, необхідних для зображення цифрового конверту, незалежно від мови програмування та платформи;
 • здійснено програмну реалізацію алгоритмів формування та декодування цифрового конверту мовою програмування Java, що дозволяє використовувати цифровий конверт на будь-якій платформі, яка підтримує технологію Java. 
 • розробка методів розрахунку та оптимізації надійності космічних об’єктів (малих супутників), результат: пакет прикладних програм, використовується: Южмаш, м. Дніпропетровськ, Україна.
 • розробка набору статистичних тестів для формування заданих якостей псевдовипадкових послідовностей, результат: комплекс програм, використовується: СБУ, генерація ключової інформації.

 

 Склад наукових працівників відділу математичних методів теорії надійності складних систем (№125) 

 

ПІБ 

Науковий ступінь,

звання 

Посада  Контакти 
 Коба О.В. 

д. ф.-м. н.,

доцент 

пров.н.с. 

 (044)526-63-81

 

 Коваленко І.М.

д. т. н., д. ф.-м. н.,

акад. НАНУ, проф.

гол.н.с.

 (044)526-30-44

 Кочубінський А.І.  к. ф.-м. н. с.н.с. 

 (044)526-30-44

 
 Кузнєцов І.М.
к. ф.-м. н. м.н.с.  (044)526-63-81
 Кузнєцов М.Ю. 

д. т. н.,

чл.-кор. НАНУ, проф.

зав. відділу 

 (044)526-63-81

 
 Левитська А.О. 

д. ф.-м. н.,

с.н.с. 

пров.н.с. 

 (044)526-63-81

 Пустова С.В.

доцент,

к.т.н.

н.с.

 (044)526-63-81

 Савчук М.М. 

д. ф.-м. н.,

доцент
пров.н.с.

 (044)526-63-81

 Фаль О.М. к. ф.-м. н. пров.н.с.

 (044)526-63-81

 
 Хом’як О.М. к. ф.-м. н. м.н.с.  (044)526-63-81
 Шаталов О.С.   н.с.

 (044)526-30-44

 

 

Пошук
 
Пошта

 
 3d принтери та станки з ЧПУ в Україні