Контакти Карта сайту

Науковi iнтереси

Пошук співробітників по першій букві прізвища

А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З И І Ї Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ь Ю Я

 

Розробка математичних та алгоритмічних моделей отримання розв’язків змішаних задач для систем інтегро-диференціальних рівнянь з частинними похідними на базі використання засобів теорії груп та алгебр Лі. 

 

Інформаційні моделі складних систем, сформованих соціальними групами поріднених властивостей  з метою  отримання вірогідних оцінок поведінки подібних груп в певних екстремальних ситуаціях, що загрожують існуванню даної групи.

 

Розробка інформаційних моделей гетеромедіуму як багатокомпонентного середовища з між фазовими переходами з метою керування станом подібного гетеромедіуму.

 

Інформаційні моделі механізмів нестаціонарного впливу гравітаційного потенціалу небесних тіл сонячної системи на періоди підвищення сейсмічної активності у геооболонках.

 

Розвиток фізичних основ інформатики перспективної завадозахищенного наддальнього зв’язку, базуючись на принципах модуляції штучно збуджених в лабораторії гравітаційних хвиль, які передбачувані релятивістськими теоріями простору-часу.

 

Створення системи інтелектуального управління оперативним виявленням та нейтралізацією небезпечних швидкоплинних технологічних подів в природному середовищі та в техносфері.

 

Розробка інформаційних і алгоритмічних моделей функціонування короткотривалої та довготривалої пам’яті  людського мозку для задач вдосконалення методів інтерфейсу людина-машина  та навчання операторів, що керують складними природо-технічними комплексами.

 

Розробка інформаційних моделей економічних систем масштабу великої корпорації або держави для цілей оптимального керування базовими процесами в цих системах.

 

Пошук
 
Пошта

 
 3d принтери та станки з ЧПУ в Україні