Контакти Карта сайту

Основнi результати

Пошук співробітників по першій букві прізвища

А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З И І Ї Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ь Ю Я

 

Запропонував і математично обґрунтував узагальнення класичного методу Фур’є для отримання розв’язків рівнянь з частинним похідними на певний клас нелінійних інтегро-диференційних операторних рівнянь, коваріантних відносно перетворень компактних і некомпактних груп в багатовимірних субпроективних просторах.

 

Побудував математичну модель впливу ефектів скінченності швидкості розповсюдження взаємодії гравітуючих електрозаряджених мас на динаміку певних об’єктів космічного простору (1972 – 1973 рр.)

 

Запропонував та дослідив математичну модель впливу певних геофізичних полів космічного оточення Землі на момент розгрузки тектонічних навантажень її геооболонок (1975 рік)

 

Розробив наукові основи монокристалічного випромінювача когерентних вузкоспрямованих  гравітаційних хвиль на ефекті збудження когерентних коливань атомів кристалічної гратки спеціального кристалу під впливом відповідних потужних лазерних імпульсів (1983 – 1988 рр.)

 

Розробив концепцію формування та функціонування інтелектуальної системи УПРАВЛІННЯ _ ТЕП для управління оперативним виявленням, ідентифікацією та нейтралізацією небезпечних швидкоплинних технологічних подів (ТЕП)  з використанням даних дистанційного та контактного зондування (2004 р.).

 

Створив математичне, алгоритмічне, технічне забезпечення базових компонентів даної системи, включаючи комплексну технологію формування та експлуатації технопарку мобільних безпілотних інтелектуалізованих роботів з мультиканальними сенсорами для розвідки зон впливу контрольованих ТЕП.

 

Апробував ряд компонентів цієї концепції на створених при його участі мобільних автономних роботів із елементами штучного інтелекту для задач Міністерства надзвичайних ситуацій України та ряду галузей економіки (2001 – 2004 рр.)

 

Розробив оригінальну математичну та алгебраїчну модель N – галузевої економіки корпорації або регіону з оптимальним управлінням окремих галузей економіки (2001 – 2004 рр.). Модель успішно апробована на Державному підприємстві “Укрзалізниця” (2002 – 2003 рр.) під час виконання під його керівництвом темою на замовлення ДП “Укрзалізниця”: "Аналіз обґрунтованості сучасних математичних методів оптимального керування складними системами на основі багатокритеріальних алгоритмів оптимізації щодо проблем найкращого вибору стратегії інвестування проектів ресурсозберігаючих залізничних технологій" (2002-2003 рр.).

 

Запропонував, обгрунтував та довів в спеціальних експериментах нові оригінальні технології імпульсного керування кристалізацією металевих розплавів для покращення якості металевих виробів, і частково апробував їх   на Донецькому металургійному заводі під час розробки на замовлення цього заводу теми: "Створення концепції на розробку і створення першої черги автоматизованих методик контролю й управління якістю процесу виплавки сталі в мартенівській печі та доведення її на установку піч-ковш (УПК)" (2004 р.).

 

Запропонував та обґрунтував концепцію оптимального інвестування рекреаційних технологій для зниження шкоди від шахтних териконів під час розробки  на замовлення ДП "Селідіввугілля" теми: "Програма рекультивації території вугледобувних підприємств (породних відвалів), включаючи відновлення рослин, кущів і дерев, що буде сприяти поліпшенню екологічного стану" (2004).

 

Розробив математичні основи спеціальних хвильових управляючих технологій оптимізації величини градієнту температур в охолодженому розплаві металу, які забезпечують значне підвищення експлуатаційних характеристик металевого виробу (2004 р.). Вказані хвильові технології були успішно апробовано на спеціально створеній експериментальній установці на марках металів, які випускаються рядом провідних металургійних комбінатів України (2005–2007рр.).

 

Розроблено досить загальних підхід до моделювання та керування гетеромедіумом, який успішно апробовано на рівні керованої еволюції багатокомпонентного розплаву металу з міжфазовими переходами на  субмолекулярному та атомному рівнях з отриманням металевих виробів з покращеними експлуатаційними характеристикми.

 

За ініціативою В.Г. Писаренка було створено (у 1999 р.) Фонд підтримки інженерів –дослідників, що дозволило йому провести кілька наукових конференцій молодих дослідників і студентів випускних курсів Києва, видати Праці конференцій.

 

Автор та співавтор більш 240 наукових робіт та винаходів, включаючи понад 15 монографій та підручників для студентів та викладачів.

 

Підготував до захисту 3 доктори и понад 10 кандидатів технічних, фізико-математичних та медичних наук.

 

Пошук
 
Пошта

 
 3d принтери та станки з ЧПУ в Україні