Контакти Карта сайту

Бібліотека основних публікацій / Відділ перетворювачів форми інформації

 

 • Галелюка И. Б. Виртуальная оценочная плата ADIsimADCTM // Электронные компоненты и системы, 2005, № 8 (96). – С. 18–20.
 • Palagin O. V., Galelyuka I. B., Romanov V. O. Structure and organization of typical Virtual Laboratory for Computer-Aided Design // Proceeding of the Third IEEE Workshop on "Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications", IDAACS'2005. – Sofia, Bolgaria. – 2005, September 5–7. – Р. 460–463.
 • Палагін О. В., Брайко Ю. О., Галелюка І. Б., Імамутдінова Р. Г., Романов В. О. Структурна організація віртуальної лабораторії для проектування засобів обчислювальної техніки // Комп'ютерні засоби, системи та мережі, 2005, №4. – С. 47–56.
 • Палагін О. В., Романов В. О., Галелюка І. Б. Віртуальні методи проектування складних систем: оцінка надійності // Інформаційні технології та комп'ютерна інженерія. – 2005, № 3. – С. 147–150.
 • Палагін О. В., Галелюка І. Б., Романов В. О. Віртуальні плати і їх використання для проектування біосенсорних приладів // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". – 2005, № 54. – С. 50–55.
 • Галелюка И. Б. Как виртуальная плата ADIsimADCTM моделирует поведение преобразователей данных // Электронные компоненты и системы, 2006, № 6 (106). – С. 8–11.
 • Романов В. А., Галелюка И. Б. Методы совершенствования параметров микроэлектронных компонентов и анализ их эффективности с помощью виртуальных оценочных плат // Комп'ютерні засоби, системи та мережі. – 2006, № 5. – С. 133–140.
 • Патент України на корисну модель № 18099. Пристрій для експрес-діагностики інфекційних захворювань // Романов В.О., Стародуб М.Ф., Галелюка І.Б., Романова О.В., Стародуб В.М. Бюл. № 10 від 16.10.2006.
 • Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 18364 від 24.10.2006. Комп'ютерна програма "Програмний модуль для розрахунку параметрів надійності мікроелектронних компонентів і пристроїв" ("Модуль "Розрахунок надійності") // Галелюка І.Б., Романов В.О., Федухін О.В.
 • Інформаційні технології. Взаємодія відкритих систем. Класифікація служб фізичного рівня : ДСТУ ISO/IEC 10022-2006. – К. : Держспоживстандарт України, 2006 // Галелюка І.Б., Клочан П.С., Романов В.О. – [Чинний від 01.01.08] – 41 с. – (Національний стандарт України).
 • Інформаційні технології. Елементи керування інформацією для взаємодії відкритих систем на фізичному рівні : ДСТУ ISO/IEC 13642:2006. – К. : Держспоживстандарт України, 2006 // Качановська М.С., Клочан П.С., Романов В.О. – [Чинний від 01.01.08] – (Національний стандарт України).
 • Патент України на винахід №75440. Пристрій захисту від дзенькоту контактів // Багацький В.О., Бугаєнко В.В. Бюл. № 4 від 17.04.06.
 • Патент України на винахід №75415. Пристрій захисту від дзенькоту контактів // Багацький В.О., Бугаєнко В.В., Жуков І.А., Фабричев В.А. Бюл. № 4 від 17.04.06.
 • Багацький В.О., Красноруцька Н.М., Тишковська Л.Л., Багацький О.В. Система обліку та контролю комунальних послуг: якою вона повинна бути в ринкових умовах // Вісник НТУУ (КПІ), серія "Приладобудування", вип. № 31, К., 2006. – С. 164-169.
 • Патент України на винахід №76204. Пристрій захисту від дзенькоту контактів // Багацький В.О., Бугаєнко В.В., Жуков І.А., Фабричев В.А. Бюл. № 7 від 17.07.06.
 • Патент України на винахід №76210. Пристрій захисту від дзенькоту контактів // Багацький В.О., Бугаєнко В.В., Жуков І.А., Фабричев В.А. Бюл. № 7 від 17.07.06.
 • Патент України на корисну модель №19341. Спосіб формування хвилеподібної напруги // Багацький В.О., Бугаєнко В.В., Жуков І.А., Фабричев В.А. Бюл. № 12 від 15.12. 06.
 • Патент України на корисну модель №18810. Пристрій для формування хвилеподібної напруги // Багацький В.О., Бугаєнко В.В., Жуков І.А., Фабричев В.А. Бюл. № 12 від 15.12. 06.
 • Патент України на корисну модель №12382. Пристрій визначення стану нативного хлорофілу // Войтович І.Д., Китаєв О.І., Клочан П.С., Романов В.О. та інш. Бюл. № 2 від 15.02.2006.
 • Патент України на корисну модель №54849. Спосіб дослідження рослинних об’єктів // Клочан П.С., Федак В.С., Мовчан Я.І., Масловський В.Я. Бюл. № 4 від 17.04.2006.
 • Патент України на корисну модель №13481. Оптоелектронний сенсор // Войтович І.Д., Романов В.О., Клочан П.С., Шикарєв А.І. та інш. Бюл. № 4 від 17.04.2006.
 • Патент України на корисну модель №13485. Оптоелектронний сенсор // Клочан П.С., Федак В.С., Корсунський В.М., Бедненко Т.В. та інш. Бюл. № 4 від 17.04.2006.
 • Патент України на винахід №64877. Пристрій для дослідження рослинних об'єктів // Клочан П.С., Федак В.С., Мовчан Я.І., Масловський В.Я., Бедненко Т.В. Бюл. № 6 від 15.06.2006.
 • Романов В. О., Галелюка І. Б., Качановська М. С. Денисенко А. Є. Віртуальна лабораторія автоматизованого проектування і її використання у навчальному процесі і наукових дослідженнях // Інформаційні технології та комп'ютерна інженерія. – 2007, № 1 (8). – С. 82–85.
 • Палагін О.В., Романов В.О., Галелюка І.Б. Оцінка надійності при віртуальному проектуванні комп'ютерних пристроїв // Радіоелектронні і комп'ютерні системи. – 2007, № 7(26). – С. 215–218.
 • V. Romanov, V. Sherer, I. Galelyuka, Ye. Sarakhan, O. Skrypnyk. Smart portable fluorometer for express-diagnostics of photosynthesis: principles of operation and results of experimental researches // Proceeding of Firth International Conference "Information research and applications (I.TECH 2007). Volume 2". – Varna, Bolgaria. – 2007, 26-30 June. – P. 399–403.
 • O. Palagin, V. Romanov, A. Sachenko, I. Galelyuka, V. Hrusha, M. Kachanovska, R. Kochan. Virtual Laboratory for Computer-Aided Design: Typical Virtual Laboratory Structure and Principles of Its Operation // Proceeding of the 4th IEEE Workshop on "Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications", IDAACS'2007. – Dortmund, Germany. – 2007, September 6–8. – Р. 77–81.
 • V. Romanov, V. Fedak, I. Galelyuka, Ye. Sarakhan, O. Skrypnyk. Portable Fluorometer for Express-Diagnostics of Photosynthesis: Principles of Operation and Results of Experimental Researches // Proceeding of the 4th IEEE Workshop on "Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications", IDAACS'2007. – Dortmund, Germany. – 2007, September 6–8. – Р. 570–573.
 • O. Palagin, V. Romanov, I. Galelyuka, M. Kachanovska. Virtual Laboratory for Computer-Aided Design of Biosensors // Computing. – 2007, Vol. 6, Issue 2. – P. 68–76.
 • Палагін О.В., Романов В.О., Галелюка І.Б., Качановська М.С. Віртуальна лабораторія для проектування і розрахунку приладів // Праці міжнародної наукової конференції "Розвиток інформаційно-комунікаційних технологій та розбудова інформаційного суспільства в Україні". – СеВІТ-2007, Ганновер, Німеччина. – 2007. – С. 27–33.
 • Романов В.О., Федак В.С., Галелюка І.Б., Сарахан Є.В. Портативний флуорометр для експрес-діагностики стану винограду // Праці міжнародної наукової конференції "Розвиток інформаційно-комунікаційних технологій та розбудова інформаційного суспільства в Україні". – СеВІТ-2007, Ганновер, Німеччина. – 2007. – С. 34–40.
 • Романов В.О., Клочан П.С., Брайко Ю.О., Галелюка І.Б. Інформаційні технології для проектування інтелектуальних портативних біосенсорів // Матеріали міжнародної конференції "50 років Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України". – ІК НАНУ, Київ, Україна. – 2007, 24–26 грудня. – С. 197–204.
 • Романов В.О., Галелюка І.Б. Тестування та оцінювання параметрів швидкодіючих АЦП // Комп'ютерні засоби, системи та мережі. – 2007, № 6. – С. 52–60.
 • Патент України на винахід №78266. Формувач логічного імпульсу // Багацький В.О., Бугаєнко В.В. Бюл. № 3 від 15.03.07.
 • Патент України на винахід №78981. Формувач логічного імпульсу // Багацький В.О., Бугаєнко В.В. Бюл. № 6 від 10.05.07.
 • Palagin O., Romanov V., Starodub M., Galelyuka I., Skrypnyk O., Skyba K. Smart portable sensor for bird blue express-diagnostics: principles of design // Intelligent Technologies and Applications: International book series "Information Science and Computing". Number 5: Supplement to International Journal "Information Technologies and Knowledge". Volume 2/2008 .– 2008. – P. 80–84.
 • Палагін О.В., Романов В.О., Стародуб М.Ф., Галелюка І.Б., Срипник О.В. Віртуальна лабораторія для проектування біосенсорів // Медична інформатика та інженерія. – 2008. – № 2. – С. 36–40.
 • Галелюка І.Б. Інформаційні технології в напрацюванні методичного забезпечення інтелектуальних портативних приладів // Комп'ютерні засоби, системи та мережі. – 2008, № 7. – С. 138–145.
 • Патент України на винахід №82791. Система контролю комунальних послуг // Багацький В.О., Багацький О.В., Кривонос Ю.Г., Палагін О.В. Бюл. № 9 від 12.05.08.
 • Патент України на винахід №82925. Спосіб контролю витрати і якості комунальних послуг // Багацький В.О., Багацький О.В., Кривонос Ю.Г., Палагін О.В. Бюл. № 10 від 26.05.08.
 • Патент України на винахід №82952. Пристрій визначення якості комунальних послуг // Багацький В.О., Багацький О.В., Кривонос Ю.Г., Палагін О.В. Бюл. № 10 від 26.05.08.
 • Патент України на корисну модель №32155. Оптоелектронний сенсор // Китаєв О.І., Клочан П.С., Романов В.О., Федак В.С. та інш. Бюл. № 9 від 12.05.2008.
 • Патент України на винахід №82894. Спосіб ідентифікації карбонатного хлорозу рослин // Войтович І.Д., Китаєв О.І., Клочан П.С., Кондратенко П.В., та інш. Бюл. № 10 від 26.05.2008.
 • Патент України на винахід №83679. Спосіб ідентифікації вірусної строкатості рослин // Войтович І.Д., Романов В.О., Клочан П.С., Федак В.С. та інш. Бюл. № 15 від 11.08.2008.
 • Патент України на винахід №83752. Спосіб дослідження сумісності компонентів сорто-підщенних комбінувань рослин // Китаєв О.І., Романов В.О., Федак В.С. та інш. Бюл. № 15 від 11.08.2008.
 • Патент України на корисну модель №32155. Оптоелектронний сенсор // Брайко Ю.О., Клочан П.С., Романов В.О., Федак В.С. та інш. Бюл. № 9 від 12.05.2008.
 • Галелюка І.Б. Віртуальні лабораторії автоматизованого проектування як інструмент міждисциплінарних досліджень: передумови створення // Інформаційні технології та комп'ютерна інженерія. – 2009, № 1 (14). – С. 33–38.
 • Патент України на корисну модель № 40787. Оптоелектронний пристрій // Галелюка І.Б., Барбокар О.В., Китаєв О.І., Клочан П.С., Романов В.О., Федак В.С. Бюл. № 8 від 27.04.2009.
 • Palagin O., Romanov V., Markov K., Velychko V., Stanchev P., Galelyuka I., Ivanova K., Mitov I. Developing of distributed virtual laboratories for smart sensor system design based on multi-dimensional access method // Classification, forecasting, data mining: International book series "Information Science and Computing". Number 8: Supplement to International Journal "Information Technologies and Knowledge". Volume 3/2009 .– 2009. – P. 155–161.
 • Romanov V., Galelyuka I., Fedak V., Grusha V., Artemenko D., Galelyuka O., Velychko V., Markov K., Ivanova K., Mitov I. Portable device "Floratest" as tool for estimating of megalopolis ecology state // Intelligent Engineering: International book series "Information Science and Computing". Number 11: Supplement to International Journal "Information Technologies and Knowledge". Volume 3/2009 .– 2009. – P. 9–15.
 • Палагин А., Романов В., Марков К., Величко В., Галелюка И., Иванова К., Станчев П., Митов И., Станева М. Базовая онтология распределенной виртуальной лаборатории проектирования сенсорных систем // Knowledge – Dialogue – Solution: International book series "Information Science and Computing". Number 15: Supplement to International Journal "Information Technologies and Knowledge". Volume 3/2009 .– 2009. – P. 19–23.
 • Романов В.О., Галелюка І.Б., Груша В.М., Чернега П.П. Розподілена система збору і обробки інформації на базі інтелектуальних портативних приладів // Комп'ютерні засоби, системи та мережі. – 2009, № 8. – С. 64–72.
 • Патент України на винахід №85524. Спосіб визначення водного дефіциту листя рослин // Романов В.О., Клочан П.С., Бедненко Т.В., Федак В.С. та інш. Бюл. № 2 від 26.01.2009.
 • Артеменко Д.М., Китаєв О.І., Клочан П.С., Колесник Ю.С., Федак В.С. Оптоелектроннй пристрій визначення стану рослин // // Комп'ютерні засоби, системи та мережі. – 2009, № 8.
 • Бех О.Д., Чернецький В.В., Єлшанський В.В. Візуалізація процесів в серцево-судинній системі. /Комп’ютерні засоби, мережі та системи. Зб.наук.праць. – Київ. – Ін-т кібернетики ім.В.М.Глушкова НАН України.–2005. – № 4. – с.138–144.
 • Бех О.Д., Чернецький В.В., Єлшанський В.В. та ін. Пристрій для розпізнавання і ідентифікації монет. Патент № 60827 (Україна). Опубл.16.05.05. Бюл.№ 5.–7 с.
 • Бех О.Д., Чернецький В.В., Єлшанський В.В., Присяжнюк О.А. Пристрій для визначення електромагнітних властивостей і геометричних параметрів монет. Патент № 61523 (Україна). Опубл.15.07.05. Бюл.№ 7. – 7 с.
 • Бех А.Д., Чернецький В.В., Елшанский В.В. Магнитные и электрические силы инжекции как физические носители информации в пространстве и первоисточники движения / Міжнародна конференція 50 років Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України. – Праці конференції. – Київ. – 2008.– с.223 – 235.
 • Бех А.Д., Чернецький В.В. Аппаратные методы повышения чувствительности электромагнитных усилителей напряжения / Комп’ютерні засоби, мережі та системи. Зб. наук. праць. – Київ. – Ін-т кібернетики ім. В.М.Глушкова НАН України. – 2008. – № 7.– с.95–100.
 • Бех О.Д., Чернецький В.В., Єлшанський В.В., Електромагнітний підсилювач напруги. Патент № 87027 (Україна) – Опубл.10.06.09. Бюл. № 11. – 6 с.
 • Кондратов В.Т. Надлишкові вимірювання вологості оптично–прозорих листових матеріалів та їх ефективність. / Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – 2009.– с.25–32.
 • Кондратов В.Т. Новая эра развития теории метрологической надежности – функция распределения Кондратова–Вейбула, ее разновидности, свойства и функциональные возможности./ Законодательная и прикладная метрология.–2009. – № 3. – с.15–27.
 • Кондратов В.Т. Фундаментальная теория избыточных измерений: Особенности и обобщенная структура./ Законодательная и прикладная метрология.– 2009.– № 4 – с.15–30.
 • Кондратов В.Т. Теория метрологической надежности: Функция распределения Кондратова–Вейбула / Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2008.– № 3. – с.101–113.
 • Стратегия создания и бизнес-модель центра коммерциализации Тищенко А.В., Галелюка И.Б. Материалы VIII Международной научно-практической конференции "Актуальные вопросы и организационно-правовые основы международного сотрудничества в сфере высоких технологий", 2013
 • Патент України на корисну модель № 80490. Спосіб спілкування з людиною, що має мовні та слухові обмеження Сергієнко І.В., Вороненко О.В., Галелюка І.Б., Романов В.О. Бюл. № 10 від 27.05.2013
 • Патент України на винахід № 100627 "Сенсорна головка неінвазійного вимірювання кровонаповнення біотканини"  Багацький В.О., Войтович І.Д., Мержвин А.О., Мержвин П.А., Стадник А.В., Фролов Ю.О. Пром. власність, бюл. № 1, 10.01.2013
 • Патент України на винахід № 100934 "Пристрій для дослідження біологічних речовин та об’єктів" Багацький В.О., Войтович І.Д., Курлов С.С., Лебедєва Т.С., Мінов Ю.Д., Шпильовий П.Б. Пром. власність, бюл. № 2, 25.01.2013
 • Патент України на винахід № 101752 "Сенсорний пристрій" Багацький В.О., Сутковий П.Г., Шпильовий П.Б. Пром. власність, бюл. № 8, 25.04.2013
 • Патент України на винахід № 101758 "Пристрій для дослідження органічних речовин та біологічних об’єктів" Багацький В.О., Сутковий П.Г., Лебедєва Т.С. Пром. власність, бюл. № 8, 25.04.2013
 • Патент України на винахід № 101758 "Стабілізатор постійної напруги" Багацький В.О., Бугаєнко В.В., Дробик О.В. Пром. власність, бюл. № 8, 25.04.2013
 • Патент України на винахід № 101230 "Стабілізатор постійної напруги" Багацький В.О., Бугаєнко В.В., Дробик О.В. Пром. власність, бюл. № 5, 11.03.2013
 • Патент України на винахід № 101231 "Стабілізатор постійної напруги" Багацький В.О., Бугаєнко В.В., Дробик О.В. Пром. власність, бюл. № 5, 11.03.2013
 • Патент України на винахід № 101232 "Стабілізатор постійної напруги" Багацький В.О., Бугаєнко В.В., Дробик О.В. Пром. власність, бюл. № 5, 11.03.2013
 • Патент України на винахід № 101642 С2 "Спосіб визначення параметрів явища фотосинтезу хлорофілу у листях рослин (кривої Каутського)" Кондратов В.Т., Романов В.О., Брайко Ю.О., Мільченко А.В. Бюл. № 1, 2013
 • Патент України на винахід № 101241 С2 "Спосіб надлишкових вимірювань поверхневої концентрації хлорофілу у листках рослин" Кондратов В.Т. Бюл. № 5, 2013.
 • Патент України на винахід № 101242 С2 "Цифровий вимірювач поверхневої концентрації хлорофілу у листках рослин" Кондратов В.Т. Бюл. № 5, 2013.
 • Патент України на винахід № 101245 С2 "Цифровий вимірювач поверхневої концентрації хлорофілу у листках рослин" Кондратов В.Т., Мільченко А.В. Бюл. № 10, 2013.
 • Патент України на винахід № 102005 С2 "Цифровий вимірювач поверхневої концентрації хлорофілу у листках рослин" Кондратов В.Т. Бюл. № 10, 2013.
 • Патент України на винахід № 102283 С2 "Цифровий вимірювач поверхневої концентрації хлорофілу у листках рослин" Кондратов В.Т. Бюл. № 12, 2013.
 • Патент України на винахід № 102577 С2 "Цифровий вимірювач поверхневої концентрації хлорофілу у листках рослин" Кондратов В.Т. Бюл. № 14, 2013.
 • Інформаційні технології автоматизованого проектування приладів і систем медико-біологічного призначення . Романов В.О., Галелюка І.Б., Вороненко О.В. Збірка матеріалів науково-практичної конференції з міжнародною участю "Сучасні здобутки медичної інформатики". – Київ. – 2013, 13–14 червня. – С. 224-229.
 • Remote smart biosensors for precision farming and environment protection Romanov V., Artemenko D., Galelyuka I., Palagin O., Sarakhan Ye. International Journal "Information Theories & Applications". Vol. 20, Number 2. – Sofia, Bulgaria. – 2013. – P. 174–179.
 • Computer devices and mobile information technology for precision farming Palagin O., Romanov V., Galelyuka I., Voronenko O., Artemenko D., Kovyrova O., Sarakhan Ye. Proceeding of the 7th IEEE International conference on "Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications", IDAACS'2013. – Berlin, Germany. – 2013, September 12–14. – Р. 47-51.
 • Інформаційні технології в комп'ютерному приладобудуванні Палагін О.В., Галелюка І.Б., Артеменко Д.М., Брайко Ю.О., Вороненко О.В., Імамутдінова Р.Г. Матеріали міжнародної конференції "Сучасна інформатика: проблеми, досягнення та перспективи розвитку". – ІК НАНУ, Київ, Україна. – 2013, 12–13 вересня. – С. 255–257.
 • Пути и методы повышения быстродействия сложных вычислений Зосимов В.В., Булгакова А.А., Тищенко А.В. Комп’ютерні засоби, мережі та системи. – 2013, № 12.
 • Решение обратной задачи как метод оптимизации управления электроразрядом Тищенко А.В. Материалы научно-практической конференции "Научные исследования современности". – Катовице, Польша. – 2013, 20 – 30 октября.
 • Экспресс-технологии для исследования воздействия стрессовых факторов на состояние растений Романов В.А., Груша В.М., Ковырева А.В. Биотехнология. Взгляд в будущее [Текст]: II Международная научная Интернет-конференция: материалы конф. (Казань, 26 – 27 марта 2013 г.) // Сервер виртуальных конференций Pax Grid; сост. Синяев Д.Н. – Казань: ИП Синяев Д.Н. – 2013. – С. 290-293.
 • Огляд портативних приладів для вимірювання індукції флуоресценції хлорофілу Ковирьова О.В. Комп’ютерні засоби, мережі та системи. – 2013, № 12.
 • Використання бездротової сенсорної мережі у дослідженнях методу індукції флуоресценції хлорофілу Груша В.М. Комп’ютерні засоби, мережі та системи. – 2013, № 12.
 • Выбор унифицированных средств процессорной обработки данных на основе COTREX-ядра для биосенсорных приборов Вороненко А.В., Романов В.А. Комп’ютерні засоби, мережі та системи. – 2013, № 12.
 • Оптимізація управління процесами планування багаторічних насаджень на основі економіко-математичних моделей Кучеров О.П., Сарахан Є.В. Комп’ютерні засоби, мережі та системи. – 2013, № 12.
 • Трансдисциплінарні підходи до побудови нових інтелектуальних систем в агроекології Сарахан Є.В. Збірник праць 2-ої Міжнародної наково-технічної конференції "Обчислювальний інтелект – 2013 (результати, проблеми, перспективи)" - Черкаський державний технологічний університет, Черкаси, Україна. – 2013, 14 – 17 травня.
 • Основні системні вимоги до інтелектуальних приладів, методологія їх проектування Брайко Ю.О., Імамутдінова Р.Г. Комп’ютерні засоби, мережі та системи. – 2013, № 12.
 • Розробка методики діагностики стану рослин Артеменко Д.М., Колесник Ю.С., Федак В.С. Комп’ютерні засоби, мережі та системи. – 2013, № 12.
 • Анализ фиктивности состояний автомата, синтезированного по спецификации, преобразованной из языка L* в язык L Чеботарев А.Н. Кибернетика и системный анализ. - 2013, № 1. - C. 3 – 10.
 • Проектирование открытых систем Глибовец Н.Н., Погорелый С.Д., Чеботарев А.Н. Тези доповідей міжнародної конференції "Сучасна інформатика: проблеми, досягнення та перспективи розвитку" – Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, Київ, Україна. – 2013, 12 – 13 вересня. – С. 35 – 37.
 • Композиционный подход к проектированию реактивных алгоритмов Чеботарев А.Н. Кибернетика и системный анализ. -2013, № 5. – С. 3 – 13.
 • Преобразование ограничений на поведение операционной части реактивного алгоритма в ограничения на поведение его управляющей части Чеботарев А.Н. Комп’ютерні засоби, мережі та системи. – 2013, № 12.
 • АЦП часо-імпульсного типу на базі аналого-цифрового мікроконтролера Багацький В.О., Багацький О.В. Вісник ВПІ. – 2013, № 2. – С. 101 – 104.
 • Уменьшение случайной составляющей погрешности отсчетов АЦП методом умножения вероятностей Багацкий В.А.Современные наукоемкие технологии. – 2013, № 11. – С. 98 - 105.
 • Повышение точности измерения параметров процесса флуоресценции хлорофилла в листьях растений Кондратов В.Т., Романов В.А., Брайко Ю.А., Мильченко А.В., Имамутдинова Р.Г. Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – 2013, № 1. – С. 170 – 176.
 • Измерение параметров процесса микроциркуляции крови в пальцах конечностей человека неинвазивным спектрофотометрическим методом Кондратов В.Т. Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – 2013, № 2. – С. 158 – 171.
 • Теория избыточных измерений: решение метрологических задач избыточных измерений физических величин направленного действия с приписываемой объекту измерений математической моделью. Сообщение 2.1 Кондратов В.Т. Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2013, № 1. – С. 194 – 200.
 • Теория избыточных измерений: решение метрологических задач измерений физических величин ненаправленного действия с приписываемой объекту измерений математической моделью. Сообщение № 2.2 Кондратов В.Т. Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2013, № 2. – С. 239 – 250.
 • Теория избыточных измерений: решение метрологических задач измерений физических величин ненаправленного действия с приписываемой объекту измерений нелинейной математической моделью. Сообщение № 2.3 Кондратов В.Т. Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2013, № 3. – С. 119 – 132.
 • Теория избыточных измерений: сверхизбыточные измерения – второй качественный скачок в фундаментальной метрологии. Сообщение 1 Кондратов В.Т. Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2013, № 4. – С. 222 – 229.
 • Теория избыточных и сверхизбыточных измерений: философские аспекты сверхизбыточных измерений. Сообщение 2 Кондратов В.Т. Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2013, № 5. – С. 231 – 248.
 • Методика определения времени наработки на метрологический отказ средств измерений Кондратов В.Т., Сахнюк И.А. Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – 2013, № 2. – С. 14 – 23.
 • Наука схемотехника Кондратов В.Т. Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – 2013, № 3. – С. 10 – 22.
 • Теория избыточных и сверхизбыточных измерений: сущность сверхизбыточных измерений. Сообщение 3 Кондратов В.Т. Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2013, № 6. – С. 211 – 219.
 • Новая стратегия измерений Кондратов В.Т. Тези доповіді 12-ї міжнародної науково-технічної конференції "Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах". – Одеса. – 2013, 3 – 8 червня. – С. 17 – 19.
 • Измерение динамических параметров сердечно-сосудистой системы человека Чернецкий В.В. Збірка матеріалів науково-практичної конференції з міжнародною участю "Сучасні здобутки медичної інформатики". – Київ. – 2013, 13 – 14 вересня. – С. 263 – 269.
 • Измерение и отображение динамических параметров сердечно-сосудистой системы Чернецкий В.В. Тези доповідей міжнародної наукової конференції "Сучасна інформатика: проблеми, досягнення та перспективи розвитку". – Київ. – 2013, 12 – 13 вересня. – С. 300.
 • Решение проблемы неинвазивного измерения давления потока крови на стенки сосудов Бех А.Д., Чернецкий В.В. Комп’ютерні засоби, мережі та системи. – 2013, № 12.
 • Неінвазивне вимірювання параметрів гемодинаміки мікроциркуляторної ланки системи кровообігу Дегтярук В.І. Збірка матеріалів науково-практичної конференції з міжнародною участю "Сучасні здобутки медичної інформатики". – Київ. – 2013, 13 – 14 вересня. – С. 36 – 39.
 • Інформаційно-вимірювальний комплекс для визначення резервів вегетативних функцій людини Дегтярук В.І., Войтович І.Д. Матеріали міжнародної наукової конференції "Сучасна інформатика: проблеми, досягнення та перспективи розвитку". – Київ. – 2013, 12 – 13 вересня. – С. 266 - 267.
 • Інформаційно-вимірювальний комплекс для діагностики серцево-судинної системи Войтович І.Д., Дегтярук В.І. Матеріали щорічної науково-технічної школи-семінару "Біологічна і медична інформатика та кібернетика". - ФМШ Жукін. – 2013. – С. 8 – 12.
 • Оптоелектронний сенсор Артеменко Д.М., Федак В.С.Патент України на корисну модель № 90014. Опубл. 12.05.2014, бюл. № 9.
 • Оцінка фотосинтетичної діяльності рослин кукурудзи з використанням портативного приладу Флоратест за різних рівнів азотного живлення Логінова І.В., Сарахан Є.В., Сонько Р.В., Стародуб М.Ф. Наукові доповіді Національного університету біоресурсів і природокористування України. - 2014. – № 3. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nd_2014_3_9.pdf.
 • Спосіб інформаційного супроводу товарів та послуг Сарахан Є.В., Палагін О.В., Романов В.О.Пат.: 86759, Україна, 10.01.2014, бюл. №1/2014.
 • Спосіб визначення виду рослин Сарахан Є.В., Палагін О.В., Романов В.О. Пат.: 86679, Україна, 10.01.2014, бюл. №1/2014.
 • Глобальна мережа для автоматичного отримання знань Сарахан Є.В., Палагін О.В., Романов В.О. Пат.: 89025, Україна, 10.04.2014, бюл. №7/2014.
 • Трансдисциплинарная кроссплатформенная технология электронной таксономической идентификации видов растений Сарахан Е.В., Палагин А.В., Романов В.А.
 • Ботаника и природное многообразие растительного мира. Всероссийская научная Интернет-конференция с международным участием: материалы конф. (Казань, 17 декабря 2013 г.), 2014.
 • Методи оцінки якості комунальних послуг Багацький В.О., Багацький О.В. Вісник Вінницького політехнічного інституту. – Вінниця: ВНТУ, № 4, 2014.
 • The methods for valuation the quality of public utilities Bagatskyi V.O., Bagatskyi O.V. Тези доповідей ХІІ міжнародної конференції "Контроль і управління в складних системах" (КУСС 2014).
 • Критеріальне оцінювання ефективності інформаційних пристроїв та систем. Навчальний посібник Філінюк М.А., Багацький В.О., Ліщинська А.Б., Войцеховська О.В. Вінниця: ВНТУ, 2014.
 • Проблемы, решаемые методами избыточных измерений Кондратов В.Т. Матеріали 13-ї міжнародної науково-технічної конференції "Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах"
 • Спосіб неінвазивного визначення параметрів процесу мікроциркуляції крові в кінцівках людини Кондратов В.Т. Патент України на винахід № 105410 С2. Бюл. № 9, 2014.
 • Цифровий вимірювач параметрів процесу мікроциркуляції крові в пальцях кінцівок людини та параметрів кривої мікрогемодинаміки Кондратов В.Т. Патент України на винахід № 104803 С2. Бюл. № 5, 2014.
 • Спосіб надлишкових вимірювань лінійних розмірів нанооб'єктів Кондратов В.Т. Патент України на винахід № 104761 С2. Бюл. № 5, 2014.
 • Классификация интерфейсов измерительных систем и приборов Кондратов В.Т., Кондратов Ю.Т. Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2014, № 4.
 • Теория избыточных и сверхизбыточных измерений: формализованное описание четвертой группы комбинаторных способов усреднения третьей группы правил вывода уравнений избыточных измерений крутизны преобразования. Сообщение 7.6.2  Кондратов В.Т., Кондратов Ю.Т.
 • Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – 2014, № 4. Теория избыточных и сверхизбыточных измерений: формализованное описание четвертой группы комбинаторных способов усреднения третьей группы правил вывода уравнений избыточных измерений крутизны преобразования. Сообщение 7.6.1 Кондратов В.Т. Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2014, № 4.
 • Разработка концепции построения и архитектуры измерительных систем и приборов для экспресс-диагностики состояния физических и биологических объектов. Сообщение 3 Кондратов В.Т. Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2014, № 6.
 • Разработка концепции построения и архитектуры измерительных систем и приборов для экспресс-диагностики состояния физических и биологических объектов. Сообщение 2 Кондратов В.Т., Кондратов Ю.Т. Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2014, № 5.
 • Разработка концепции построения и архитектуры измерительных систем и приборов для экспресс-диагностики состояния физических и биологических объектов. Сообщение 1 Кондратов В.Т. Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2013, № 5.
 • Теория избыточных и сверхизбыточных измерений: формализованное описание пятой подгруппы третьей группы правил вывода уравнений избыточных измерений крутизны преобразования. Сообщение 7.5.2 Кондратов В.Т. Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – 2014, № 2.
 • Теория избыточных и сверхизбыточных измерений: формализованное описание пятой подгруппы третьей группы правил вывода уравнений избыточных измерений крутизны преобразования. Сообщение 7.5.1 Кондратов В.Т. Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – 2014, № 2.
 • Теория избыточных и сверхизбыточных измерений: формализованное описание четвертой подгруппы третьей группы правил вывода уравнений избыточных измерений крутизны преобразования. Сообщение 7.4.4 Кондратов В.Т. Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2014, № 3.
 • Теория избыточных и сверхизбыточных измерений: формализованное описание четвертой подгруппы третьей группы правил вывода уравнений избыточных измерений крутизны преобразования. Сообщение 7.4.3 Кондратов В.Т. Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2014, № 3
 • Теория избыточных и сверхизбыточных измерений: формализованное описание третьей подгруппы третьей группы правил вывода уравнений избыточных измерений крутизны преобразования. Сообщение 7.4.2 Кондратов В.Т. Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2014, № 3.
 • Теория избыточных и сверхизбыточных измерений: формализованное описание третьей подгруппы третьей группы правил вывода уравнений избыточных измерений крутизны преобразования. Сообщение 7.4.1 Кондратов В.Т. Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2014, № 3.
 • Избыточные измерения случайных физических величин Кондратов В.Т. Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – 2014, № 1.
 • Теория избыточных и сверхизбыточных измерений: формализованное описание третьей группы правил вывода уравнений избыточных измерений крутизны преобразования. Сообщение 7.3 Кондратов В.Т. Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – 2014, № 1.
 • Теория избыточных и сверхизбыточных измерений: формализованное описание третьей группы правил вывода уравнений избыточных измерений крутизны преобразования. Сообщение 7.2 Кондратов В.Т. Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2014, № 2.
 • Теория избыточных и сверхизбыточных измерений: формализованное описание второй группы правил вывода уравнений избыточных измерений крутизны преобразования. Сообщение 7.1 Кондратов В.Т. Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2014, № 1.
 • Пульсові процеси в серцево-судинній системи людини та їх використання для діагностики Дегтярук В.І. Комп’ютерні засоби, мережі та системи. – 2014, № 13.
 • Компьютерный прибор для измерения динамических параметров сердечно-сосудистой системы Чернецкий В.В., Брайко Ю.А., Имамутдинова Р.Г. Комп’ютерні засоби, мережі та системи. – 2014, № 13.
 • Прилад для визначення якості електроенергії в мережі 220 В у споживача Багацький В.О., Багацький О.В. Комп’ютерні засоби, мережі та системи. – 2014, № 13.
 • Информационные технологии для электроразрядных процессов Тищенко А.В. Комп’ютерні засоби, мережі та системи. – 2014, № 13.
 • Інформаційні технології для дослідження індукції флуоресценії хлорофілу Груша В.М.Комп’ютерні засоби, мережі та системи. – 2014, № 13.
 • Методи обробки вимірів кривих індукції флуоресценції хлорофілу Ковирьова О.В. Комп’ютерні засоби, мережі та системи. – 2014, № 13.
 • Безпровідна сенсорна мережа для прецизійного землеробства та екологічного моніторингу Романов В.О., Палагін О.В., Галелюка І.Б., Вороненко О.В. Комп’ютерні засоби, мережі та системи. – 2014, № 13.
 • Использование согласования логических специфика- ций автоматов при решении игровых задач Чеботарев А.Н. Кибернетика и системный анализ. – 2014, № 4.
 • Особенности применения биосенсорных приборов и сенсорных сетей в прецизионном земледелии экологическом мониторинге Романов В.О., Галелюка И.Б., Груша В.М., Ковырёва А.В., Грибова В.В. Тези доповідей 6-ої Міжнародної науково-техніч-ної конференції "Сенсорна електроніка та мікро- системні технології" (СЕМСТ-6). – Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, Одеса, Україна. – 2014, 29 вересня – 3 жовтня.
 • Особливості моніторингу стану насаджень методом індукції флуоресценції хлорофілу. Груша В.М., Ковирьова О.В., Романов В.О. Тези доповідей XХІ міжнародної конференції з автоматичного управління "Автоматика–2014". – КПІ, Київ, Україна. – 2014, 23–27 вересня.
 • Oсобливості обробки кривих індукції флуоресценції хлорофілу. Груша В.М., Ковирьова О.В. Материалы 18-го Юбилейного Международного молодежного форума "Радиоэлектроника и молодежь в XXI веке". Сб. материалов форума. Т. 1. – Харьков: ХНУРЭ. 2014.
 • Застосування інформаційних технологій при обробці та руйнуванні матеріалів електрогідравлічним розрядом. Тищенко А.В., Романов В.О., Галелюка І.Б. Тези доповідей XХІ міжнародної конференції з автоматичного управління "Автоматика–2014". – КПІ, Київ, Україна. – 2014, 23–27 вересня.
 • IT-communicators for medicine Mintser O., Romanov V., Galelyuka I., Voronenko O.International Journal "Information Models and Analyses. Vol. 3, Number 2". – Sofia, Bulgaria. – 2014.
 • Інформаційні комунікатори в медицині. Мінцер О.П., Романов В.О., Зозуля І.С., Галелюка І.Б. Медична інформатика та інженерія. – 2014. – № 1
Пошук
 
Пошта

 
 3d принтери та станки з ЧПУ в Україні