Контакти Карта сайту

Основнi результати

Пошук співробітників по першій букві прізвища

А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З И І Ї Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ь Ю Я

 

Одержано нові результати в області теорії стійкості операторно-різницевих схем з комплекснозначними операторами, досліджено стійкість операторно-різницевих схем розщеплення для багатовимірних задач конвекції-дифузії,  що є теоретичною основою побудови програмно-алгоритмічного забезпечення для аналізу та синтезу стаціонарних і нестаціонарних фізичних процесів.

 

Розроблено та обгрунтовано методи математичного моделювання акустичних полів у нескінченних неоднорідних хвилеводах, які описуються крайовими задачами для еліптичних (параболічних типу Шредінгера) хвильових рівнянь з комплексним несамоспряженим оператором.

 

На основі нових теоретичних результатів розроблено ефективні чисельно-аналітичні методи розв’язування крайових задач для хвильового рівняння Гельмгольца в нескінченних неоднорідних середовищах, запропоновано методи дослідження стійкості та збіжності дискретних задач з компекснозначним несамоспряженим оператором.

 

Обгрунтовано нові обчислювальні алгоритми для розв’язування широкого класу прямих та оптимізаційних задач поширення акустичних хвиль в неоднорідних хвилеводах, які описуються еліптичними та параболічними апроксимаціями хвильового рівняння Гельмгольца з комплекснозначним несамоспряженим оператором.

 

 

Найважливіші публікації

 

Монографії, навчальні посібники

 

 • Гладкий А.В., Ляшко И.И., Мистецкий Ю.Г. Алгоритмизация и численный расчет фильтрационных схем. –  К.: Вища шк., 1981. – 281 с.
 • Гладкий А.В.,Сергиенко И.В.,Скопецький В.В. Численно-аналитические методы исследования волновых процессов. – К.: Наук. думка, 2001. – 452 с.
 • Гладкий А.В., Скопецький В.В. Методи  чисельного моделювання екологічних процесів: Навч. посіб. з грифом МОН України. – К: НТУУ «КПІ», 2005. – 148 с.
 • Гладкий А.В., Грищенко О.Ю., С.І.Ляшко. Основи чисельного моделювання процесів екології. Основні рівняння та моделі процесів: Навч. посіб. – К: ВПЦ «Київський університет», 2005. – 53 с.
 • Гладкий А.В., Грищенко О.Ю., С.І.Ляшко. Основи  чисельного моделювання процесів екології. Чисельні методи: Навч. посіб. – К: ВПЦ «Київський університет», 2006 . – 71 с.
 • Гладкий А.В., Сергієнко І.В., Скопецький В.В., Гладка Ю.А. Основи математичного моделювання в екології: Навч. посіб. з грифом МОН України. – К: НТУУ «КПІ», 2009. –  240 с.
 • Стан та перспективи розвитку інформатики в Україні: Колективна  монографія  / В.А. Алексєєв, Н.І. Алішов, А.В. Андон, …, А.В. Гладкий та ін. / Під редакцією І.В. Сергієнка – К. : Наук. думка, 2010. – 1008 с.

 

Статті 

 

 • Гладкий А.В., Подласов Е.С., Скопецький В.В. Численное моделирование волновых процессов в неоднородных средах с импедансной границей // Кибернетика и системный анализ. –  2006. –  № 4. –  С. 41–51.
 • Гладкий А.В., Подласов Е.С., Скопецький В.В. Стійкість дискретних моделей однонаправлених хвильових процесів // ДАН  України. –2006. – № 10. – С. 85-89.
 • Гладкий А.В., Гладкая Ю.А., Харрисон Д.А.Об исследовании акустических полей в областях с импедансной границей // Журн. обчисл.  та прикл. матем. – 2009. – №2. – С 18-25.
 • Гладкий А.В., Скопецкий В.В., Харрисон Д.А. Анализ и формирование акустических полей в неоднородных волноводах  // Кибернетика и системный анализ. – 2009. – №2. –  С.63–71.
 • Гладкий А.В., Гладкая Ю.А. Об устойчивости явной трехслойной разностной схемы для уравнения типа Шредингера // Компьютерная математика. – 2010. – № 1. – С.3 –10.
 • Гладкий А.В., Скопецький В.В.О численном моделировании и оптимизации однонаправленных волновых процессов в неоднородных средах // Кибернетика и системный анализ. –2010.– № 5. – С.177-186.
 • Гладкий А.В., Гладка Ю.А., Забабурина Я.В.О моделировании звуковых полей явным разностным методом  // Компьютерная математика. – 2011. – № 1. – С.20–26.
 • Гладкий А.В., Гладкая Ю.А., Ткачук Д.В. Об исследовании одной задачи амплитудного управле-ния // Компьютерная математика. – 2012, – №1. – С.3-9.
 • Булавацкий В.М., Гладкий А.В. Математическое моделирование локально-неравновесного геоимиграционного процесса в условиях массообмена // Компьютерная математика. –  2012. – №2. – С.3–9.
 • Благовещенская Т.Ю., Булавацкий В.М., Гладкий А.В. Аналитическое решение задачи математического моделирования одного локально-неравновесного изотермического геомиграционного процесса // Компьютерная математика. – 2013. – №1. – С.13–19.
 • Гладкий А.В. Исследование и оптимизация волновых процессов в неоднородных средах с импедансной границей  // Кибернетика и системный анализ. – 2013. – № 2. – С.94-105.
 • Гладкий А.В., Благовєщенська Т.Ю, Богаєнко В.О. Алгоритмы параллельной реализации методов расщепления в задачах переноса загрязнений в атмосфере // Проблемы управления и информатики.  – 2014. – №5. – C.134 –146.
 • Гладкий А.В. Об исследовании алгоритмов расщепления в задачах конвекции-диффузии // Кибернетика и системный анализ. –  2014. – № 4. – С.76 –88.
 • Гладкий А.В., Гладка Ю.А. Об исследовании акустических полей в средах с условиями неидеального контакта // Компьютерная математика. – 2014. – №1. – С.19– 26.
 • Гладкий А.В., Богаєнко В.О. Моделирование переноса загрязнений в атмосфере с использованием параллельных вычислений // УСиМ.­ –  2014. –  №1. – C. 18– 26.
 • Гладкий А.В., Гладка Ю.А. Об одном методе расщепления для уравнения конвективной диффузии  // Компьютерная математика. –  К. – Ин-т кибернетики  НАНУ. – 2015. – №1. –C.3-9.
 • Булавацкий В.М., Гладкий А.В. Математическое моделирование динамики одного неравновесного диффузионного процесса на основе интегро-дифференцирования дробного порядка // Кибернетика и системный анализ. –   2015. –  № 1. –  С.155–161.
Пошук
 
Пошта

 
 3d принтери та станки з ЧПУ в Україні