Контакти Карта сайту

Презентації найважливіших розробок відділу №120

 

2018 рік

 

1. Стецюк П.И., Савицкий В.В. Поиск дефектов в регулярных 3D-структурах // Cеминар "Образный компьютер", Киев, 16 января 2018 года.  (Stetsyuk-16-01-2018b.pdf)

 

2. Стецюк П.И. Ускоренные по Шору модификации метода Поляка для овражных функций // Cеминар "Образный компьютер", Киев, 27 февраля 2018 года.  (Stetsyuk-27-02-2018с.pdf)

 

3. Stetsyuk P. Accelerated subgradient method with Polyak's step  // Workshop Optimization and Project Meeting, Hotel Lindenhof in Rechenberg-Bienenmühle, April 3–6, 2018  (Stetsyuk-04-04-2018.pdf)

 

4. Стецюк П.І., Трегубенко С.С. Про двоетапну транспортну задачу з заданою кількістю проміжних пунктів // Двадцятий Міжнародний науково-практичний семінар "Комбінаторні конфігурації та їх застосування" (м. Кропивницький, 13-14 квітня 2018 року) (Stetsyuk-13-04-2018.pdf)

 

5. Стецюк П.І., Трегубенко С.С. Двоетапна транспортна задача з заданою кількістю проміжних пунктів // IX Міжнародна науково-технічна конференція "Інформаційно-компьютерні технології 2018" (20–21 квітня 2018 року, Житомир) (Stetsyuk-20-04-2018b.pdf)

 

6. Стецюк П.И. Внешняя и идейная схожесть Шора и Эйнштейна // XII Всеукраїнський фестиваль науки, присвячений 100-річчю НАН України (17 травня 2018 року, м.Київ) (Stetsyuk-17-05-2018a.pdf)

 

7. Фесюк О.В., Стецюк П.І., Буткевич О.Ф. Використання системи Maneuver-New для розв'язання задач оптимального завантаження енергоблоків теплових електростанцій // XV Міжнародна науково-технічна конференція "Проблеми сучасної електротехніки - 2018" (4-8 червня 2018 року, Київ) (Fesiuk-06-06-2018.pdf)

 

 

2017 рік

 

1. Стецюк П.И., Била Г.Д., Стовба В.А. Метод эллипсоидов для нахождения Lp-решения системы линейных уравнений // Інформатика та системні науки (ІСН-2017): VIII Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнародною участю (м. Полтава, 16-18 березня 2017 року). (Stetsyuk-15-03-2017.pdf)

 

2. Стецюк П.И., Cавицкий В.В. О робастности метода наименьших модулей для поиска дефектов в регулярных 3D-структурах  // Дев'ятнадцятий Міжнародний науково-практичний семінар "Комбінаторні конфігурації та їх застосування", присвячений пам'яті професора Петренюка Анатолія Яковича (м. Кропивницький, 7-8 квітня 2017 року). (Stetsyuk-06-04-2017d.pdf)   

 

3. Стецюк П.І., Cтовба В.О. Метод еліпсоїдів для лінійної регресії // IV Міжнародна науково-практична конференція "Обчислювальний інтелект (результати, проблеми, перспективи) –2017" (ComInt – 2017) (м. Київ, 16–18 травня 2017 року). (Stovba-17-05-2017.pdf)

 

4. Стецюк П.І. Негладка Оптимізація та її Застосування // Семінар відділу 120 Інституту кібернетики ім. В.М.Глушкова (м. Київ, 12 липня 2017 року). (Stetsyuk-12-07-2017a.pdf)

 

5. Стецюк П.І., Фесюк О.В. Використання r-алгоритму для розв’язання квадратичної ELD-задачі // Міжнародна наукова конференція “Питання оптимізації обчислень (ПОО-XLІV)”, присвячена 60-річчю від дня заснування Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України (м. Кам'янець-Подільський, 26–29 вересня 2017 року). (SteFes-27-09-2017.pdf)

 

6. Стецюк П.И. Метод эллипсоидов с берегов Днепра // XV міжнародна науково-практична конференція "Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем (MPZIS-2017)" (м. Дніпро, 22-24 листопада 2017 року).  (Stetsyuk-22-11-2017c.pdf)

 

7. Стецюк П.І. Субградієнтні методи Шора // Німецько-Український форум молодих вчених (Інститут кібернетики ім. В.М.Глушкова, 8 грудня 2017 року). (Stetsyuk-08-12-2017.pdf)

 

8. Стецюк П.И. О мультипликаторах Михалевича // VI Всеукраїнська науково-практична конференція «Глушковські читання»: «Цифрова революція в соціально-економічній сфері:

історія і перспективи» (м. Київ, 13 грудня 2017 року) (Stetsyuk-13-12-2017b.pdf)

 

9. Стецюк П.И., Фишер А. r-Алгоритмы Шора и Octave-функция ralgb5a // Міжнародна наукова конференція "Сучасна інформатика: проблеми, досягнення та перспективи розвитку", присвячена 60-річчю заснування Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України (м. Київ, 13-15 грудня 2017 року) (Stetsyuk-Fisher-2017d.pdf)

 

 

2016 рік

 

 

1. Стецюк П.И., Долинский Э.С. Кратчайший k-вершинный путь в ориентированном графе // Інформатика та системні науки (ІСН-2016): VII Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнародною участю (м. Полтава, 10-12 березня 2016 року). (Stetsyuk-10-03-2016.pdf)

 

2. Стецюк П.И. Максимальное сингулярное число для матрицы полных затрат // 5-я Междунар. науч. конф. "Математическое моделирование, оптимизация и информационные технологии" (Кишинэу, 22–25 марта 2016 г.). (22 марта, Stetsyuk-22-03-2016.pdf)

 

3. Стецюк П.И., Лефтеров А.В., Лиховид А.П., Федосеев А.И. Оптимизационный сервис для выбора винных маршрутов  // 5-я Междунар. науч. конф. "Математическое моделирование, оптимизация и информационные технологии" (Кишинэу, 22–25 марта 2016 г.). (24 марта, S2LF-24-03-2016.pdf)

 

4. Стецюк П.И., Соломон Д.И. Вычислительные аспекты задачи коммивояжера // VIII Міжнародна науково-технічна конференція "Інформаційно-компьютерні технології 2016" (22–23 квітня 2016 року, Житомир). (Stetsyuk-22-04-2016.pdf)

 

5. Стецюк П.И. Оптимальный 2d-эллипсоид и растяжение пространства по разности нормированных субградиентов  // VІII Міжнародна школа-семінар "Теорія прийняття рішень" (м. Ужгород, 26 вересня – 1 жовтня 2016 р.). (Stetsyuk-26-09-2016.pdf)

 

6. Стецюк П.И. Oб r-алгоритмах Шора // VIII Московская международная конференция по Исследованию Операций (ORM2016), (г. Москва, 17-22 октября 2016 года). (Stetsyuk-ORM-2016.pdf)   

 

7. Стецюк П.І., Лиховид О.П, Фесюк О.В. Система Маневр-New для розв’язання оптимізаційних задач завантаження енергоблоків ТЕС // V Всеукр. наук.-практ. конф. "Глушковські читання", Київ, 24 листопада 2016 року. (Fesyuk-24-11-2016.pdf)

 

8. Стецюк П.І., Стовба В.О., Мартинюк І.С.  Octave-програма dist2p для роздiлення двох полiедрiв // XIII Міжнародна науково-практична конференція «Теоретичні та прикладні аспекти побудови програмних систем» (TAAPSD’2016), Київ, 5-9 грудня 2016 року (Stovba-07-12-2016.pdf

 

 

 2015 рік

 

1. Стецюк П.И. Генрих Бортис и мультипликаторы М.В. Михалевича // Семинар "Проблеми становлення та розвитку інформаційного суспільства", г. Киев, 10 марта 2015 года  (Stetsyuk-10-03-2015.pdf)

 

2. Стецюк П.И. Об одном обобщении классического метода эллипсоидов // Інформатика та системні науки (ІСН-2015): VI Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнародною участю (м. Полтава, 19-21 березня 2015 року). (Stetsyuk-19-03-2015.pdf)

 

3. Стецюк П.И., Зоркальцев В.И., Эмменеггер Ж.-Ф. Неразложимость неотрицательных матриц // Міжнародна наукова школа-семінар "Питання оптимізації обчислень (ПОО–XLII)", присвячена 85-річчю від дня народження академіка В.C. Михалевича  (Україна, Закарпатська область, Мукачівський район, смт. Чинадієво, 21–25 вересня 2015 року). (SteZoEm-23-09-2015.pdf)

 

4. Стецюк П.І. Булева задача для найкоротшого k-вершинного циклу у повному графі // XXI Всеукраїнська наукова конференція "Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики (APAMCS-2015)" (м. Львів, 24–25 вересня 2015 року). (Stetsyuk-25-09-2015.pdf)

 

5. Стецюк П.И. Две задачи о кратчайшем k-вершинном цикле // XIII міжнародна науково-практична конференція "Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем (MPZIS-2015)" (18-20 листопада 2015 р., м. Дніпропетровськ). (Stetsyuk-18-11-2015.pdf)

 

6. Стецюк П.И. О задачах М.В.Михалевича для межотраслевых структурно-технологических изменений // IV  Всеукраїнська науково-практична конференція "Глушковські читання": тема конференції: "Кіберсоціум – міф чи реальність?" (м.Київ, 2 грудня 2015 року). (Stetsyuk-02-12-2015.pdf)

 

2014 рік

 

1. Сергиенко И.В., Стецюк П.И. Две ЛП-задачи с булевыми переменными для отказоустойчивой сети // Інформатика та системні науки (ІСН-2014): V Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Полтава, 13-15 березня 2014 року). (SerSte-12-03-2014.pdf)

 

2. Стецюк П.И. 2D-эллипсоид и $r$-алгоритмы // 4-й Междунар. науч. конф. "Математическое моделирование, оптимизация и информационные технологии" (Кишинэу, 25–28 марта 2014 г.). (Stetsyuk-26-03-2014.pdf)

 

3. Stetsyuk P., Romanova T., Scheithauer G. Оn the global minimum in a balanced circular packing problem // 4-ая Межд. науч. конф. "Математическое моделирование, оптимизация и информационные технологии": (Кишинэу, 25-28 марта 2014 г.). (SRS-27-03-2014.pdf)

 

4. Cемінар за грантом для розповсюдження результатів проекту швейцарської наукової організації SNSF IZ73ZO_127962 „Аналіз інституційних та технологічних змін в ринкових та перехідних економіках на тлі сучасної фінансової кризи” (м. Фрібург, Швейцарія 28.04–03.05.2014), Фрибург, 30 апреля  (Stetsyuk-30-04-2014-en.pdf)

 

5. Стецюк П.И. Алгоритм описанных эллипсоидов для задачи о наилучшем линейном классификаторе // VII Міжнародна науково-технічна конференція " Інформаційно-компьютерні технології 2014" (29–30 травня 2014 року, Житомир). (Stetsyuk-30-05-2014b.pdf)

 

6. Стецюк П.И. Методы эллипсоидов для разделения двух выпуклых множеств // Cеминар "Образный компьютер", Киев, 24 июня.  (Stetsyuk-24-06-2014new.pdf)

 

7. Stetsyuk P. Circumscribed 2d-ellipsoid and Shor's r-algorithm // The V International Conference on Optimization Methods and Applications "Optimization and applications" (OPTIMA-2014) held in Petrovac, Montenegro, September 28 – October 4, 2014. (Stetsyuk-03-10-2014.pdf)

 

8. Romanova T., Stetsyuk P., Kovalenko A. Optimal balanced circular packing problem // The V International Conference on Optimization Methods and Applications "Optimization and applications" (OPTIMA-2014) held in Petrovac, Montenegro, September 28 – October 4, 2014. (RoSteKo-03-10-2014.pdf)

 

9. Стецюк П.И. Максимальное сингулярное число в статической модели затраты-выпуск // Всеукраїнська науково-практична конференція «В.М. Глушков ­ піонер кібернетики», присвячена 50-річчю проекту ОГАС (Загальнодержавної автоматизованої системи управління економікою). (м.Київ, 11 грудня 2014 року). (Stetsyuk-11-12-2014-new.pdf)

 

2013 рік

 

1. Стецюк П.І. Алгоритми недиференційовної оптимізації та лагранжеві двоїсті оцінки в складних екстремальних задачах. -- Дис. докт. фiз.-мат. наук., Iн-т кiбернетики iм.В.М.Глушкова НАН України. -- Київ, 2013.   (Stetsyuk-22-03-2013.pdf)

 

2. Stetsyuk P., Romanova T., Pankratov A., Kovalenko A. Optimal Packing Circular Cylinders into a Cylindrical Container Taking into Account Behavior Constraints // Proc. 10th ESICUP Meeting. -- Lille (France).  -- 2013.  (Stetsyuk-24-04-2013.pdf)

 

3. Ускоренные по Шору модификации метода Поляка для овражных функций // Всероссийская молодежная школа-семинар "Дискретные модели и методы принятия решений" (г. Новосибирск, 21-23 июня 2013) (Stetsyuk-NSK-2013.pdf)

 

4. Стецюк П.И., Романова Т.Е. Равновесная упаковка шаров в шар минимального радиуса // Международная конференция "Дискретная оптимизация и исследование операций" (Новосибирск, 24-28 июня 2013 г.) (Stetsyuk-DOOR-2013.pdf)

 

5. Стецюк П.И., Петрухин В.А., Бугров Н.В., Хрипко К.Ю. Метод эллипсоидов и условно-оптимальный маршрут // М_жнародна наукова конференція "Сучасна інформатика: проблеми, досягнення та перспективи розвитку", присвяченої 90-річчю від дня народження академіка В.М. Глушкова (12-13 вересня 2013 року). (StetsyukPetrukhin-13-09-2013.pdf)

 

6. Стецюк П.И. Квадратичная задача для максимального сингулярного числа // Міжнародна наукова конференція "Питання оптимізації обчислень (ПОО-XL)", присвяченої 90-річчю від дня народження академіка В.М. Глушкова. (Stetsyuk-03-10-2013.pdf)

 

7. Стецюк П.И. r-Алгоритмы: теория и практика // Міжнародна науково-практична конференція "Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем (MPZIS-2013)" (20-22 листопада 2013 р., м. Дніпропетровськ). (Stetsyuk-Dnepr-2013a.pdf)

 

8. Стецюк П.И., Нурминский Е.А., Соломон Д.И. Транспортная задача и ортогональное проектирование на линейные многообразия // V-ая международная научная конференция "Транспортные системы и логистика", Кишинэу, 11-13 декабря 2013 года. (SteNurSol-2013b.pdf)

 

9. Стецюк П.И., Жидков В.А. О двух задачах оптимизации пропускных способностей дуг отказоустойчивой сети // V-ая международная научная конференция "Транспортные системы и логистика", Кишинэу, 11-13 декабря 2013 года. (StetsyukZhydkov-2013.pdf)

 

Пошук
 
Пошта

 
 3d принтери та станки з ЧПУ в Україні