Контакти Карта сайту

Відділ відеосистем реального часу (В.П.Боюн)


Завідувач відділу – Боюн Віталій Петрович, член-кореспондент НАН України, доктор технічних наук, професор, Заслужений винахідник України.


Відділ засновано 1957 року членом-кореспондентом НАН України Б.М. Малиновським, який очолював його до 1990 року. У відділі працюють 23 співробітники, серед яких – 2 члени-кореспонденти НАН України, 3 доктори та 3 кандидати наук.


ОСНОВНІ НАПРЯМИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 • теоретичні основи цифрового подання сигналів і зображень;
 • методи виділення корисної (динамічної) інформації з динамічних зображень;
 • алгоритмічне та програмне забезпечення для перетворення та обробки динамічної інформації;
 • принципи побудови інтелектуальних відеоприладів і систем реального часу;
 • керування  високодинамічними процесами та об’єктами.

 

НАЙВАЖЛИВІШІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

Фундаментальні:


 • розвинуто теорію скінченно-різницевої дискретизації та розроблено основи динамічної теорії інформації;
 • розроблено ефективні інформаційно-узгоджені методи аналого-інкрементного перетворення й обробки сигналів і синтезу алгоритмів і структур для створення елементної бази підвищеної інтелектуальності;
 • розроблено ефективні підходи до організації обчислювального процесу та багатоканальної обробки інформації, які забезпечили створення унікальних високопродуктивних систем контролю, діагностики та керування високодинамічними процесами й об'єктами;
 • розвинено інформаційні основи цифрового представлення статичних і динамічних зображень;
 • розроблено методи підвищення вибірковості та попередньої обробки відеоінформації в системах реального часу та принципи побудови інтелектуальних відеокамер і відеосистем нового покоління.

 

Прикладні:


Розроблено:

 

 • систему діагностики на базі першої керуючої машини «Днепр-1» та здійснено перші в Європі успішні досліди з дистанційної діагностики плавки в бесемерівському конверторі  (ДМЗ, м. Дніпродзержинськ);
 • автоматизований гібридний моделюючий комплекс і низку систем діагностики та автоматизації наукових досліджень в інститутах НАН України;
 • процесори цифрової обробки сигналів і аналізу спектрів на базі ЕОМ з комплексною арифметикою для систем діагностики та керування (ЦНДІТОЧМАШ, м. Климівськ; ГНДІРЗ, м. Горький);
 • багатопроцесорний комплекс реального часу для аерогідродинамічних досліджень (ЦАГІ, м. Жуковський);
 • унікальні цифрові системи діагностики плазми та керування її параметрами у термоядерних установках типу ТОКАМАК: «У-2М», «Туман-3М» (ЛФТІ та НДІ Електрофізичної Апаратури, м. Ленінград) і «Т-15» (Інститут атомної енергії, м. Москва);
 • систему формування діаграми спрямованості антени для високочастотної гідроакустики (НВО «Славутич», м.Київ);
 • віртуальний комплекс контролю параметрів оптронів (ІФНП НАНУ, м. Київ);
 • систему пошуку та розпізнавання статичних і динамічних об'єктів (ІПМБіГ НАНУ, м. Київ);
 • інтелектуальні системи відеоспостереження (ЦНДІТОЧМАШ, м.Климівськ; Держзамовлення Міннауки України);
 • інтелектуальну відеокамеру з програмованими параметрами зчитування та попередньою обробкою інформації;
 • цифровий оптичний капіляроскоп для дослідження мікроциркуляторної ланки системи кровообігу людини;
 • гемодинамічну лабораторію «МакроМікроПоток» для дослідження серцево судинної системи людини на макро- і мікрорівнях;
 • систему візуального контролю динамічних параметрів фізичних, хімічних і біологічних об’єктів;
 • інтелектуальний відеопристрій для контролю якості, форми, розмірів, колірності та ідентифікації об’єктів;
 • пристрій обробки відеоданих та автоматичного супроводження об’єкта, визначеного у зображенні оператором, що впроваджується на Державному підприємстві НВК «Фотоприлад» для оснащення  бронетанкової та іншої військової техніки;
 • систему електронного голосування з паперовим підтвердженням результатів голосування.

 

Склад наукових працівників відділу № 200

 

 

 

ПІБ

Посада

Науковий

ступінь

Вчене

звання

Алішов Надир Ісмаіл-огли 

п.н.с.

д.т.н.

проф.

Багацький Олексій Валентинович

м.н.с.

к.т.н.

 

Боюн Віталій Петрович

зав. відділу

д.т.н.

проф.

Буяло Валентина Павлівна

пров. інж.

 

 

Возненко Людмила Олександрівна

н.с.

 

 

Головін Олександр Миколайович

н.с.

к.т.н.

 

Кібець Олександра Федорівна

пров.інж.

 

 

Лезін Ілля Олександрович

головн. інж-електр.

 

 

Малиновській Борис Миколайович

п.н.с.

д.т.н.

проф.

Малиновській Лев Борисович

с.н.с.

к.т.н.

 

Малкуш Ірина Феліксівна

н.с.

 

 

Матвієнко Олександр Володимирович

н.с.

 

 

Сабельніков Юрій Андрійович

н.с.

 

 

Сабельніков Павло Юрійович

м.н.с.

 

 

Синяков Михайло Миколайович

м.н.с.

 

 

 

 

Пошук
 
Пошта

 
 3d принтери та станки з ЧПУ в Україні