Контакти Карта сайту

Лабораторія систем віртуального оточення для організації наукових досліджень (Ф.М. Горін)


Завідувач  лабораторії – Горiн Фелікс Миколайович, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.

Лабораторію засновано 7 березня 2012р. на базі відділу інформатизації наукових досліджень, створеного в 1979 р. доктором технічних наук, професором В.М.Єгипком. В лабораторії працює 21 співробітник, серед них – 8 кандидатів наук.

 


ОСНОВНІ НАПРЯМИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 • методологія побудови засобів і систем віртуального  оточення для організації наукових досліджень;
 • інструментальні засоби віртуального  оточення .

 

НАЙВАЖЛИВІШІ РЕЗУЛЬТАТИ


Фундаментальні


Розроблено теоретичні основи та  методологія проектування процесів організації та  проведення наукових досліджень за рахунок використання методів віртуального  моделювання  і засобів візуалізації при формуванні  інформаційної підтримки різних варіантів їх життєвих циклів. При цьому запропоновано:

 • оригінальне методичне забезпечення, процедурні моделі, алгоритми, уніфіковані структури інформаційної підтримки процесів організації і проведення наукових досліджень з урахуванням специфічних особливостей різних предметних галузей

 • методи та методики моделювання  структурних компонент віртуальних систем для аналізу варіантів процесу  проведення наукових досліджень.
 • методи оцінки  параметрів функціонування мобільних віртуальних роботів з урахуванням обмежень на режими їх  поведінки  в середовищах, що мають критичні параметри.
 • методи формування сценаріїв організації віртуальної моделі лікувально-діагностичного комплексу для обробки сукупності вимог до засобів візуалізації процесу діагностики та лікування.

 

Прикладні

 • Впровадження методів віртуального  моделювання  і засобів візуалізації , на всіх етапах життєвого циклу процесу організації і проведення наукових досліджень, забезпечило підвищення інтенсивності взаємодії виконавців з науковими підрозділами різних організацій за рахунок  новітніх інформаційних та комунікаційних технологій:
 • спільно з АНТК ім. О.К. Антонова створено високопродуктивну базу автоматизації експериментально-дослідниць­ких робіт у аеродинамічних трубах для проектування та випробування серії транспортних літаків «АН»;
 • створено та впроваджено в інститутах НАН України низку інструментальних засобів автоматизації складних науково-технічних експериментів у галузі інфрачервоної спектроскопії, випробувань міцності, ядерного магнітного резонансу, досліджень ядерного реактору тощо;
 • створено та впроваджено (КБ «Южное», м. Дніпропетровськ) низку систем автоматизації реєстрації та обробки даних стендових випробувань складних об’єктів;
 • створено методологію проектування та розроблено серію уніфікованих засобів спряження систем автоматизації з об’єктами «СЕКТОР»;
 • створено комплекс біоінформаційних систем діагностики та лікування;
 • розроблено інструментальні засоби віртуального проектування інформаційно-аналітичних систем для моніторингу екстремального стану об’єктів техносфери.

 

Склад наукових спiвробiтникiв вiддiлу № 236

 

ПІБ

Посада

Науковий ступінь, звання

Контакти

Горін Фелікс Миколайович

завідувач

лабораторією

к. т. н., ст.н.с.

044 526-01-34

Бажан Людмила Іванівна

ст.н.с.

к. т. н., ст.н.с.

044 526-01-34

Єршова Ольга Леонідівна

ст.н.с.

к. ек. н., ст.н.с.

044 526-01-34

Писаренко Юлія Валеріївна

ст.н.с.

к. т. н., ст.н.с.

044 526-01-34

Севастьянов Анатолій Костянтинович

ст.н.с.

к. т. н., ст.н.с.

044 526-01-34

Броварська Наталія Йосипівна

н.с.

 

044 526-01-34

Титаренко-Мяснікова Тетяна Ігорівна

н.с.

к. т. н.

044 526-01-34

Тимашов Євген Олександрович

н.с.

 

044 526-01-34

Коломієць Олександр Дмитрович

н.с.

 

044 526-01-34

Прокопчук Вікторія Ігорівна

м.н.с.

 

044 526-01-34

Потапенко Володимир Едуардович

гол. інж.-елек.

 

044 526-01-34

Ламонов Петро Васильович

гол. інж.-прогр.

 

044 526-01-34

Голоцуков Геннадій Володимирович

гол. інж-прогр.

 

044 526-01-34

Гавриліна Світлана Миколаївна

пров. інж.-прогр.

 

044 526-01-34

Кривіч Григорій Іванович

пров. інж.- ел.

 

044 526-01-34

Онопюк Юрій Феодосійович

пров. інж.- ел.

 

044 526-01-34

Карпович Георгій Вікторович

пров. інж.- ел.

 

044 526-01-34

 

 

 

Пошук
 
Пошта

 
 3d принтери та станки з ЧПУ в Україні