Контакти Карта сайту

Обгрунтування переговорної процедури по закупівлі теплової енергії

 

ОБҐРУНТУВАННЯ

застосування переговорної процедури закупівлі


 

1. Замовник:

1.1. Найменування. Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова Національної академії наук України

1.2. Код за ЄДРПОУ. 05417176

1.3. Місцезнаходження. проспект Академіка Глушкова, 40, м. Київ-187, МСП, 03680

1.4. Посадова особа замовника, відповідальна за проведення закупівлі (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, електронна адреса). Стефанов Дмитро Віталійович завідувач інженерно-технічної групи, м. Київ, проспект Академіка Глушкова, 40, корп. 2, кім. 114, (044) 5262105,  e-mail:  bogdan150589@ukr.net  

1.5. Дата прийняття комітетом з конкурсних торгів замовника рішення про застосування переговорної процедури закупівлі. 15.12.2015 року.


2. Інформація про предмет закупівлі:

2.1. Найменування предмета закупівлі. ДК 016-2010:35.30.1 Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води (теплова енергія)

2.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг. 1770,057 Гкал

2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. проспект Академіка Глушкова, 40, м. Київ-187, МСП, 03680

2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: січень – грудень 2016 року


3. Інформація про учасника (учасників) процедури закупівлі:

3.1. Повне найменування юридичної особи або прізвище,  ім'я, по батькові фізичної особи.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВЕНЕРГО»

3.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків. 00131305.

3.3. Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи, телефон, телефакс. 01001 м. Київ, пл. Івана Франка,5, тел. (044)239-42-33


4. Умови застосування процедури закупівлі. Відповідно до пункту 2 частини 2 статті 39 Закону України «Про здійснення державних закупівель» - відсутність конкуренції (у тому числі з технічних причин) на відповідному ринку, внаслідок чого договір про закупівлю може бути укладено лише з одним постачальником, за відсутності при цьому альтернативи;


5. Причини та обставини, якими керувався замовник під час застосування переговорної процедури закупівлі. Відповідно до урядових постанов установи та організації, що фінансуються з державного бюджету України, договір про постачання теплової енергії мають укладати виключно з постачальником теплової енергії за регульованими тарифами затвердженими уповноваженим органом, зокрема Національною комісією регулювання електроенергетики України (НКРЕ).

ПАТ “КИЇВЕНЕРГО” займає монопольне становище на ринку постачання теплової енергії у місті Києві.

Частиною другою статті 5 цього Закону передбачено, що перелік суб’єктів природних монополій складається та ведеться Антимонопольним комітетом України.

ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» включено до пункту 412 Зведеного переліку суб’єктів природних монополій у сфері транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами м. Києва.

Відповідно до пункту 6.4 Розпорядження Антимонопольного комітету України від 12.12.2006 № 537-р «Про затвердження Положення про складання та ведення переліку суб'єктів природних монополій» зазначений перелік суб’єктів природних монополій станом на 10.12.2015р. розміщено на офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету (http://www.amc.gov.ua) в установленому порядку.

На даний час Інститут кібернетики має договір на послуги з постачання теплової енергії від 27.02.2015р. №3040015 з ПАТ «КИЇВЕНЕРГО». Інженерні мережі Інституту приєднані до розподільчих мереж ПАТ «КИЇВЕНЕРГО». Обладнання Інституту налаштоване для роботи з устаткуванням ПАТ «КИЇВЕНЕРГО».

На підставі зазначеного, можна стверджувати, що послуги з постачання  теплової енергії у 2016 році можуть бути виконані виключно ПАТ «КИЇВЕНЕРГО», за відсутності при цьому альтернативи. 


6. Документи, що підтверджують наявність умов застосування переговорної процедури закупівлі.

—    Витяг з офіційного веб-сайту Антимонопольного комітету України (http://www.amc.gov.ua/amku/doccatalog/document?id=113896&schema=main), в якому вказано, що ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» визнано суб’єктом природної монополії м. Києва щодо централізованого постачання теплової енергії.

—    Закон  України  "Про  природні  монополії" від 20.04.2000  № 1682- III;

—    Закон України „Про здійснення державних закупівель” від 10.04.2014р. № 1197-VII;

—    Копія ліцензії НКРКП України від 14.09.2012р. серія АД № 041824, видана  ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» на постачання теплової енергії

—    Копія ліцензії НКРКП України від 14.09.2012р. серія АД № 041823, видана ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» на транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами

—    Копія ліцензії НКРЕ України від 21.07.2011р. серія АГ № 500425 , видана  ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» на виробництво теплової енергії на теплоелектроцентралях та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії

—    Копія ліцензії НКРКП України від 14.09.2012р. серія АД № 041822, видана  ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» на виробництво теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії)

 

 

 

 

В.о. голови комітету з конкурсних торгів                                                            Кузнецов М.Г.

 

 
Пошук
 
Пошта

 
 3d принтери та станки з ЧПУ в Україні