Контакти Карта сайту

Календар захистів

Спеціалізована вчена рада Д 26.194.02

 

ПЛАН ЗАХИСТІВ

 

ЖОВТЕНЬ 2018 р.

 

 

Дата захисту

ПІБ дисертанта

Назва роботи

Спеціальність

Науковий ступінь

Науковий керівник (консультант)

Де виконана робота

1

 19.10.2018

 Шевчук Б.М.

 Ефективні методи і алгоритми оброблення, кодування та передавання даних в сенсорних мережах

01.05.02

д.т.н.

Задірака В.К.

 Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України

 

 

ЧЕРВЕНЬ 2018 р.

 

 

Дата захисту

ПІБ дисертанта

Назва роботи

Спеціальність

Науковий ступінь

Науковий керівник (консультант)

Де виконана робота

1

 

 01.06.2018

 Малик І.В.

 Властивості динамічних систем з напівмарковськими збуреннями та їх застосування

01.05.01

д.ф.-м.н.

 Ясинський В.К.

 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

2

 01.06.2018

 Омельянчик Д.А.

 Агентно-орієнтовані моделі обчислювальної економіки

01.05.02

к.т.н.

 Гуляницький  Л.Ф.

 Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України

 

 

 

КВІТЕНЬ 2018 р.

 

 

Дата захисту

ПІБ дисертанта

Назва роботи

Спеціальність

Науковий ступінь

Науковий керівник (консультант)

Де виконана робота

1

 20.04.2018

 Терлецький Д.О.

 Об’єктно-орієнтована динамічна модель подання знань в інтелектуальних програмних системах

01.05.03

к.ф.-м.н.

Провотар

 Київський національний університет імені Тараса Шевченка

2

 20.04.2018

 Шерман З.О.

 Екстремальні розмітки вершин та ребер графів

01.05.01

к.ф.-м.н.

Донець Г.П.

 Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України

 

 

 

ЛЮТИЙ 2017 р.

 

 

Дата захисту

ПІБ дисертанта

Назва роботи

Спеціа-
льність

Науковий ступінь

Науковий керівник (консультант)

Де виконана робота

1

 10.02.2017

 Зуб С.С.

 Математичне та комп’ютерне моделювання у гамільтоновій динаміці магнітних тіл в системах з симетріями

01.05.02

д.ф.-м.н.

Ляшко С.І.

 Київський національний університет імені Тараса Шевченка

2

 24.02.2017

 

 Литвин О.О.

 

 Математичне моделювання методами інтерлінації функцій в розвідці корисних копалин і конструюванні поверхонь

01.05.02

д.ф.-м.н.

Сергієнко І.В.

 Українська інженерно-педагогічна академія


 

грудень 2016 р.

 

Дата захисту

ПІБ дисертанта

Назва роботи

Спеціа-
льність

Науковий ступінь

Науковий
керівник (консультант)

Де виконана
робота

 1

 27.12.2016

  Королюк Д.В.

 Динамічні моделі статистичних експериментів, їх аналіз і моделювання

 01.05.02

 д.ф.-м.н.

 Довгий С.О.

 Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН Українитравень-червень 2016 р.

 

Дата захисту

ПІБ дисертанта

Назва роботи

Спеціа-
льність

Науковий ступінь

Науковий
керівник (консультант)

Де виконана
робота

 1

 20.05.2016

  Баранов А.Ю.

 Гібридні алгоритми дослідження та розв’язування систем лінійних алгебраїчних рівнянь з стрічковими матрицями

 01.05.02

 к.ф.-м.н.

 Хіміч О.М.

 Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України

 2

 20.05.2016

 Сидорук В.А.

 Гібридні алгоритми дослідження та розв’язування систем лінійних алгебраїчних рівнянь з розрідженими матрицями

 01.05.02

 к.ф.-м.н.

 Хіміч О.М.

 Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України

 3

 03.06.2016

 Тульчинський В.Г.

 Моделі і методи паралельної та розподіленої обробки даних надвеликого об’єму

 01.05.03

 д.ф.-м.н.

 Сергієнко І.В.

 Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України

 

квітень 2016 р.

 

Дата захисту

ПІБ дисертанта

Назва роботи

Спеціа-
льність

Науковий ступінь

Науковий
керівник (консультант)

Де виконана
робота

 1

 15.04.2016

 Лаптін Ю.П.

 Методи негладкої оптимізації розв’язання структурових задач

 01.05.01

 д.ф.-м.н.

 Сергієнко І.В.

 Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України

 2

 15.04.2016

 Гелько О.М.

 Дослідження якості апроксимаційно-ітераційних методів глобальної мінімізації функціоналів та нелінійних функціональних рівнянь в задачах математичного моделювання

 01.05.02

 к.ф.-м.н.

 Бабич М.Д.

 Ужгородський національний університет МОН України

 3

 29.04.2016

 Мельничук С.В.

 Вирішення задач частотної ідентифікації та гарантованого оцінювання в умовах невизначеності

 01.05.02

 к.т.н.

 Губарев В.Ф.

 Інститут космічних досліджень НАН України та НКА України

 4

 

 29.04.2016

 Сайко І.М.

 Математичне моделювання поведінки систем відбивачів при гармонічних впливах на основі сингулярних інтегральних рівнянь

 01.05.02

 к.т.н.

 Панченко Б.Є.

 Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України

 

березень 2016 р.

 

Дата захисту

ПІБ дисертанта

Назва роботи

Спеціа-
льність

Науковий ступінь

Науковий
керівник (консультант)

Де виконана
робота

 1

 04.03.2016

 Болдирєва В.О.

 Моделювання та аналіз діяльності страхових компаній, що працюють на (B,S)-ринку

 01.05.01

к.ф.-м.н.

 Шевченко Г.М.

 Донецький національний університет МОН України

 2

 04.03.2016

 Козир С.М.

 Параметричний аналіз стохастичних періодичних систем в задачах управління та ідентифікації

 01.05.01

к.ф.-м.н.

 Ясинський В.К.

 Донецький національний університет МОН України

 3

 11.03.2016

 Летичевський О.О.

 Символьні методи в тестуванні та верифікації високо надійних програмних систем

 01.05.03

д.ф.-м.н.

 Сергієнко І.В.

 Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України

 4

 

 11.03.2016

 Лавер В.О.

 Нечіткі моделі і методи раціонального розподілу ресурсів

 01.05.02

к.ф.-м.н.

 Волошин О.Ф.

 Ужгородський національний університет МОН України

Пошук
 
Пошта

 
 3d принтери та станки з ЧПУ в Україні