Контакти Карта сайту

Розробити інтелектуальну інформаційну систему для автоматичного дослідження лінійних систем зі стрічковою структурою даних на комп’ютерах гібрідної архітектури (СКІТ-4) 0115U000887

 

Результати виконання проекту:

 

Розроблено та реалізовано інтелектуальну інформаційну систему Inpartool_g_band на гібридному суперкомп’ютері СКІТ-4 (автоматичне адаптивне налаштування алгоритму, програми та топології комп’ютера на властивості задачі з наближеними  вихідними даними та оцінка достовірності результатів).

 

Розроблено нові алгоритми для дослідження та розв’язування лінійних систем зі стрічковими матрицями на комп’ютерах гібридної архітектури.

 

Впроваджено інтелектуальну інформаційну систему Inpartool_g_band в загальносистемне програмне забезпечення гібридного суперкомпютера СКІТ-4 і може використовуватися як локально, так і в мережі Інтернет при математичному моделюванні досить широкого кола процесів і явищ різної природи (фізичних, хімічних, економічних і таке ін.) які формулюються у вигляді систем лінійних алгебраїчних рівнянь та потребують значних обчислювальних ресурсів.

 

Апробовано алгоритмічно-програмні компоненти Inpartool_g_band при моделюванні режиму фільтрації Чернігівського родовища підземних вод (складова робіт по уточненню запасів підземних вод) на СКІТ-4, що дало можливість в десятки разів зменшити час моделювання.

 

Робота з Inpartool_g_band забезпечується як локально, так і в мережі Інтернет.

 

Інтелектуальний web-інтерфейс в   Inpartool_g_band забезпечує:

  • постановку задачі з наближеними вихідними даними;
  • запуск задачі при ефективному використанні обчислювальних пристроїв гібридного комп’ютера;
  • автоматичне дослідження та розв’язування з оцінками достовірності комп’ютерних результатів при використанні необхідної кількості ядер CPU та процесорів GPU;
  • візуалізацію результатів дослідження та розв’язування задачі.

Вікно вводу інформації в Inpartool_g_band

 


Пошук
 
Пошта

 
 3d принтери та станки з ЧПУ в Україні