Контакти Карта сайту

Основнi результати

Пошук співробітників по першій букві прізвища

А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З И І Ї Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ь Ю Я

 

 • встановлено необхідні та достатні умови, при яких стаціонарні ймовірності деяких систем визначаються лише середніми характеристиками;
 • для низки високонадійних систем, які не можуть бути описаними регенеруючим процесом, знайдено умови, за яких розподіл часу до моменту відмови системи є експоненціальним;
 • розроблено низку методів прискореного моделювання характеристик високонадійних систем (системи захисту реактора, судові енергетичні системи, супутники тощо), які в середньому на два-три порядки зменшують витрати часу на моделювання;
 • запропоновано метод прискореного моделювання ефективності функціонування систем мережевої структури;
 • знайдено умови, які гарантують стійкість методів прискореного моделювання відносно підвищення надійності елементів системи;
 • запропоновано принципово новий підхід до розв’язання комбінаторних задач великої розмірності, що мають широке коло застосувань при вирішенні проблем захисту інформації (обчислення перманенту матриці, знаходження кількості розв’язків задачі про ранець, знаходження кількості “хороших” перестановок, знаходження кількості латинських квадратів і прямокутників);
 • розроблено методи та швидкодіючі алгоритми аналізу надвеликих дерев відмов, що містять декілька тисяч вершин (основна сфера застосування – ймовірнісний аналіз безпеки систем атомної енергетики);
 • розроблено програмне забезпечення FAMOCUTN дослідження великих дерев відмов, яке використовується в Ядерному центрі KFA (м. Юліх, Німеччина) та у Науковому центрі GRS (м. Гархінг, Німеччина) при ймовірнісному аналізі безпеки реакторів;
 • запропоновано загальний метод побудови стохастичних градієнтів надійності системи за інтенсивностями відмови елементів, що дозволяє оцінити вплив надійності різних груп елементів на надійність всієї системи, тобто виявити найбільш слабкі місця;
 • розроблено аналітико-статистичний метод аналізу надійності систем із резервом часу, основною сферою застосування якого є системи магістральних нафтопроводів;
 • для опису функціонування обладнання супутників з точки зору їх надійності було запропоновано нову модель дерева відмов з ефективностями, яка дозволила кількісно враховувати втрату ефективності роботи супутника при відмовах обладнання; було створено відповідне програмне, яке використовувалось КБ “Південне” для теоретичного обґрунтування та забезпечення безвідмовної роботи єгипетського супутника протягом 5 років за програмою “Egyptsat-1”.

 

Найбільш цитовані роботи:

 

 • Коваленко И.Н., Кузнецов Н.Ю. Методы расчета высоконадежных систем. – М.: Радио и связь, 1988. – 176 с.
 • Kovalenko I.N., Kuznetsov N.Yu., Shurenkov V.M. Models of Random Processes: a Handbook for Mathematicians and Engineers. – New York: CRC Press, 1996. – 446 p.
 • Kovalenko I.N., Kuznetsov N.Yu., Pegg P.A. The Mathematical Theory of Reliability of Time Dependent Systems, with Practical Applications. – Chichester: Wiley, 1996. – 303 p.
 • Kuznetsov N.Yu. Fast simulation technique in reliability evaluation of Markovian and non-Markovian systems / Simulation and Optimization Methods in Risk and Reliability Theory. – New York: Nova Science Publishers, 2008. – P. 65–108.
 • Kuznetsov N.Yu. Evaluation of the reliability of repairable  networks by fast simulation method / Examining Robustness and Vulnerability of Networked Systems. – Amsterdam: IOS Press, 2014. – P. 120–140.
 • Кузнецов Н.Ю. Ускоренное моделирование методом Монте-Карло количества “хороших” перестановок на многопроцессорном комплексе СКИТ-4 // Кибернетика и системный анализ. – 2016. – № 1. – C. 57–63.

 

 

Пошук
 
Пошта

 
 3d принтери та станки з ЧПУ в Україні