Контакти Карта сайту

Дисертаційні роботи співробітників відділу №100

 

Летичевський О.О.

Символьні методи в тестуванні та верифікації високонадійних програмних систем.

01.05.03 − математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук.

Захищено 11 березня 2016 року.

 

Губа А.А.

Інсерційне моделювання та верифікація багато потокових систем.

01.05.01 − теоретичні основи інформатики та кібернетики.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук.

Захищено 12 жовтня 2015 року.

 

Скобелєв В.В.

Розробка і дослідження методів аналізу автоматних моделей, визначених на алгебраїчних структурах.

01.05.01 − теоретичні основи інформатики та кібернетики.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук.

Захищено 14 травня 2015 року.

 

 

 

Пошук
 
Пошта

 
 3d принтери та станки з ЧПУ в Україні