Контакти Карта сайту

Основнi результати

Пошук співробітників по першій букві прізвища

А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З И І Ї Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ь Ю Я

 

1. Розроблено алгоритми для побудови оптимальних за об’ємом еліпсоїдів

 

Березовский О.А. Двойственный алгоритм построения оптимальных описанных эллипсоидов // Исследование методов решения экстремальных задач. – К.: Ин-т кибернетики им. В.М.Глушкова АН УССР, 1990. – С. 30–35.

Shor N.Z., Berezovski O.A. New algorithms for constructing optimal circumscribed and inscribed ellipsoids // Optimization Methods and Software. – 1992. – Vol. 1. – P. 283–299.

Шор Н.З., Березовский О.А. Алгоритмы построения инвариантного эллипсоида минимального объема для устойчивой динамической системы // Кибернетика и системный анализ. – 1995.– № 3. – С. 130–137.

 

2. Отримано необхідні та достатні умови, за яких двоїстий підхід дозволяє знайти глобальний екстремум неопуклої квадратичної ектремальної  задачі. Ці результати поширено на SDP-релаксаціїї квадратичних екстремальних задач, враховуючи їх спорідненість з двоїстими оцінками.

 

Березовский О.А. О точности двойственных оценок для квадратичных экстремальных задач // Кибернетика и системный анализ. – 2012. – № 1. – С. 33–39.

Березовский О.А. Критерии точности SDP-релаксаций квадратичных экстремальных задач // Кибернетика и системный анализ. – 2016. – № 6. – С. 95–101

Березовський О.А.. Нулевой разрыв двойственности в квадратичных экстремальных задачах // Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки. – 2017. – С. 21–26.

 

3. На основі методів негладкої оптимізації розроблено алгоритми знаходження двоїстих оцінок у квадратичних екстремальних задачах

 

Березовский О.А., Стецюк П.И. Об одном способе нахождения двойственных квадратичных оценок Шора // Кибернетика и системный анализ. – 2008. – № 2. – С. 89–99.

Березовский О.А. Комп`ютерна програма "Знаходження верхньої оцінки цільової функції в багатоекстремальній задачі з однорідними квадратичними функціями" // Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 40068. Україна. Міністерство освіти і науки. Державний департамент інтелектуальної власності. – Дата реєстрації 09.09.2011

 

4. Отримано значення двоїстих оцінок для ряду квадратичних екстремальних задач аналітичним шляхом.

 

Березовский О.А. О задаче упаковки шаров в куб // Кибернетика и системный анализ. – 2014. – № 4. – С. 170–179.

Березовский О.А., Шулинок Г.А. Аналитическое выражение двойственной оценки для задачи размещения точек в шаре // Теорія оптимальних рішень. – К.: Ін-т кібернетики ім.В.М.Глушкова НАН України, 2014. – С. 24–31.

 

5. Побудовано квадратичні оптимізаційні моделі (в тому числі з використанням функціонально надлишкових обмежень) для ряду задач та досліджено застосування двоїстого підходу для їх розв’язання, а саме виділення підкласів задач, для яких даний підхід гарантує точну оцінку

 

Шор Н.З., Березовский О.А. Применение аппарата двойственных квадратичных оценок при решении системы полиномиальных уравнений на множестве комплексных чисел // Кибернетика и системный анализ. – 1994.– № 5. – С. 67–75.

Березовский О.А. О нижней оценке для одной квадратичной задачи на многообразии Штифеля // Кибернетика и системный анализ. – 2008. – № 5. – С. 95–103.

Березовский О.А. О решении одной специальной оптимизационной задачи, связанной с определением инвариантных множеств динамических систем // Проблемы управления и информатики. – 2015. – № 3. – С. 33–40.

 

 

 

Пошук
 
Пошта

 
 3d принтери та станки з ЧПУ в Україні