Контакти Карта сайту

Міжнародний науково-технічний журнал «Проблемы управления и информатики»


Головний редактор - Кунцевич В.М., академік НАН України

Редакцiйга колегiя

Кривонос Ю.Г., заст. головного редактора, академік НАН України
Туроверова Н.В., заст. головного редактора
Бігелл У.(США)
Личак М.М. (Україна)
Васильєв С.Н. (Росія)
Гаращенко Ф.Г. (Україна)
Грицик В.В. (Україна)
Губарєв В.Ф. (Україна)
Згуровський М.З. (Україна), академік НАН України
Іоанноу П. (США)
Ларин В.Б. (Україна)
Ортега Р. (Франція)

Самойленко Ю.I. (Україна), академік НАН України
Сергієнко I.В. (Україна), академік НАН України
Скопецький В.В. (Україна), чл.-кор. НАН України
Тома М. (Германія)
Чикрій А.О. (Україна), чл.-кор. НАН України
Юсупов Р.М.(Росія)
ОСНОВНІ ТЕМАТИЧНІ РОЗДІЛИ

• проблеми динаміки керованих систем;
• методи ідентифікації та адаптивного управління;
• оптимальне управління і методи оптимізації;
• математичне моделювання та дослідження складних керованих систем;
• загальні проблеми дослідження космосу;
• управління фізичними об’єктами і технічними системами;
• управління і оптимізація систем з розподіленими параметрами;
• методи управління та оцінювання в умовах невизначеності;
• якісні методи в теорії керованих систем;
• методи обробки інформації;
• космічні інформаційні технології та системи;
• технічні засоби для вимірювань та управління;
• космічний моніторинг;
• економічні та управлінські системи;
• управління в біологічних і природних системах;
• роботи та системи штучного інтелекту; 
• проблеми захисту інформації.


Журнал реферується в українських та зарубіжних виданнях: «Джерело» (Україна, Київ), «Реферативный журнал» (Росія, Москва, ВИНИТИ), «Математическое ревю» («Math. Review», США, Американское математическое общество), «Прикладная механика» («Applied mechanics Reviews», США, Американское общество инженеров-механиков).


Журнал включений до переліку профільних видань ВАК України, а також до Міжнародного переліку журналів, який береться до уваги при визначенні індексу цитування.Відомості про журнал включено до: Каталогу періодичних видань України; Каталогу Агенції «Роспечать» (Экспортный каталог). Підписний індекс 74002.

З 1968 журнал перевидається англійською мовою в США. На сьогоднішній день журнал в полному обсязі перевидається англійькою мовою видавничою фірмою BEGELL HOUSE, INC. (США) під назвою «Journal of Automation and Information Sciences». 

Інформація на сайті http://www.edata-center.com/orbits/6042a24d2b32b2df.html


АДРЕСА РЕДАКЦІЇ


03680, МСП, Київ 187, проспект Академіка Глушкова, 40, корпус 4/1, кімната 106;
тел. 526-22-29, 522-58-46.
E-mail: red@nonnared.kiev.ua

Fax 526-41-24 (для редакції)

 

 

РЕФЕРАТИ ЖУРНАЛУ

 

   2000-2010

 

 

Пошук
 
Пошта

 
 3d принтери та станки з ЧПУ в Україні